(1)
Hołoga, D.; Winiarski, J. Ocena Ekonomiczno-społeczna skutków Walki Z Pandemią COVID-19 W Szwecji – Zasoby, działania, Rezultaty. WG 2021, 12.