Staniszewska, M. (2021). Strategie marketingu sensorycznego jako skuteczne narzędzie zindywidualizowanej komunikacji z klientem. Współczesna Gospodarka, 12(1 (36). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/5990