Pawlisiak, M. (2019) „ARIMA model used to analyze the demand for swimming pool services”, Współczesna Gospodarka, 10(1 (32), s. 55-68. doi: 10.26881/wg.2019.1.06.