Hołoga, D. i Winiarski, J. (2021) „Ocena ekonomiczno-społeczna skutków walki z pandemią COVID-19 w Szwecji – zasoby, działania, rezultaty”, Współczesna Gospodarka, 12(1 (36). Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/5991 (Udostępniono: 15 sierpień 2022).