Pawlisiak, M. „ARIMA Model Used to Analyze the Demand for Swimming Pool Services”. Współczesna Gospodarka, T. 10, nr 1 (32), marzec 2019, s. 55-68, doi:10.26881/wg.2019.1.06.