Hołoga, D., i J. Winiarski. „Ocena Ekonomiczno-społeczna skutków Walki Z Pandemią COVID-19 W Szwecji – Zasoby, działania, Rezultaty”. Współczesna Gospodarka, t. 12, nr 1 (36), sierpień 2021, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/5991.