https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/issue/feed Współczesna Gospodarka 2022-08-31T10:30:16+02:00 Dr. Jacek Grodzicki editorCE@ug.edu.pl Open Journal Systems <p>Współczesna Gospodarka (ISSN 2082-677X) jest elektronicznym czasopismem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Gdański, Katedrę Transportu i Handlu Morskiego w Sopocie. Pismo jest adresowane do środowiska naukowego oraz praktyków gospodarczych.&nbsp;</p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/7117 IMPORTANCE OF EMOTIONS IN ADVERTISING: ASSESSMENT OF DIFFERENCES IN EMOTION LEVELS BETWEEN ADVERTISING TEXT CREATED BY COPYWRITERS AND AI IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 2022-08-16T16:48:14+02:00 Joseph Januszewicz josephgalaxy4@gmail.com Marika Jarosz jaroszmarika1204@gmail.com Paweł Smoliński p.smolinski.674@studms.ug.edu.pl Jacek Winiarski jacek.winiarski@ug.edu.pl <p>Emotions are an important element of advertising and have a decisive influence on its effectiveness. The aim of the presented article is to assess the differences in the level of emotions present in advertising texts created by a copywriter and a text generator based on artificial intelligence (AI). Sentiment analysis performed through the IBM Watson NLU application was used to assess emotions. This study provides information on the emotions present in radio advertisements for pharmaceuticals, and enables the identification of differences between human and AI generated text sources. The results show that ads from both sources have a similar emotional level, with the exception of the category "disgust", which in this situation can be used as an indicator of the origin of the ads. The results described refer only to radio advertisements for pharmaceuticals. At the end of the article, recommendations for business are formulated and directions for future research are indicated.</p> 2022-08-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/7124 ANALIZA ZACHOWAŃ I MOTYWACJI WIDZÓW ROZGRYWEK E-SPORTOWYCH ORAZ ICH PERCEPCJA JAKOŚCI PLATFORMY STREAMINGOWEJ VIDEO GAME LIVE TWITCH 2022-08-18T12:58:11+02:00 Marcin Szóstakowski marcin.szostakowski@phdstud.ug.edu.pl Jacek Winiarski jacek.winiarski@ug.edu.pl <p>Artykuł zajmuję się&nbsp;szerokim obszarem e-sportu i dotyka problemu badawczego jakim jest bierne uczestnictwo w transmisjach e-sportowych oraz sposobów konsumpcji transmisji e-sportowych przez widzów. Wyróżnione zostały dwa cele artykułu: 1) eksploracja zachowań i motywacji widzów rozgrywek e-sportowych oraz 2) ocena platformy streamingowej video game live Twitch wśród widzów e-sportu. W artykule weryfikowane są hipotezy dotyczące oceny jakości platformy Twitch wśród widzów e-sportu oraz hipotezy dotyczące ich zachowań i motywacji (czasu poświęcanego na oglądanie e-sportu, sposobów realizowania tej aktywności oraz czynników motywujących do takiej formy spędzania czasu). E-sport jest dynamicznie rozwijającą się&nbsp;zjawiskiem sportowo-widowiskowym o stale rosnącym znaczeniu rynkowym. Dodatkowo jest on relatywnie słabo zbadany w literaturze naukowej, co implikuje istotność prowadzenia badań w jego zakresie. Do eksploracji wybranego obszaru badawczego oraz zweryfikowania postawionych hipotez wykorzystano metody ilościowe. Dane zostały zebrane wśród respondentów techniką CAWI. W celu pomiaru jakości serwisu Twitch zastosowano autorską&nbsp;metodę&nbsp;bazującą na modyfikacji metody E-Servqual. Uzyskane dane zapewniają&nbsp;dodatkowy wgląd w analizowanie e-sportu z perspektywy zjawiska widowiskowego o sportowym charakterze oraz pomagają&nbsp;zrozumieć percepcję&nbsp;widzów e-sportu w stosunku do platform streamingowych video game live. Wyniki badania wskazują&nbsp;na to, że widzowie e-sportu są aktywnymi graczami gier, których rozgrywki oglądają. Do biernego uczestnictwa w e-sporcie dodatkowo motywuje ich chęć&nbsp;rozrywki oraz zainteresowanie daną grą. Uzyskane wyniki potwierdzają&nbsp;dominującą pozycje platformy Twitch. Dane wskazują jednak, że jej użytkownicy nie są&nbsp;w pełni zadowoleni z jakości jaką&nbsp;ona oferuje dla widzów rozgrywek e-sportowych.</p> 2022-08-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/7126 PORT LOTNICZY JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ROZWOJU TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY 2022-08-21T13:46:45+02:00 Marcin Hofman marccc16345@gmail.com Jacek Winiarski jacek.winiarski@ug.edu.pl <p>Celem artykułu jest wykazanie skali wpływu wybranego elementu infrastruktury transportu jakim jest port lotniczy na rozwój turystyki. Relacja ta została dowiedziona na przykładzie Warszawy – stolicy państwa i jednocześnie największego miasta w Polsce oraz Lotniska Chopina (<em>Warsaw Chopin Airport</em>). W artykule dokonano przeglądu definicji transportu oraz infrastruktury transportu ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury punktowej. Poddano analizie zalety i wady transportu lotniczego. Ponadto zinterpretowano pojęcie turystyki z punktu widzenia realizowanych przez nią funkcji gospodarczych. W celu przeprowadzenia badań wykorzystano metody opisowe i wyjaśniające, w tym metody interpretacyjne, analityczne i przyczynowo skutkowe. Zastosowane techniki badawcze polegały na zgromadzeniu a następnie poddaniu analizie eksploracyjnej danych liczbowych w celu identyfikacji prawidłowości dotyczących ruchu turystycznego w relacji do danych o wykorzystywanych gałęziach transportu. Wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na transport lotniczy, a w szczególności na port lotniczy jako kluczową determinantę w rozwoju turystyki.</p> 2022-08-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka