(1)
Wojewódzka-Król, K.; Rolbiecki, R. Innovative Solutions for Inland Waterway Transport. ETiL 2018, 80, 245-255.