Pismo „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189), w latach 2003–2011 noszące tytuł „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” (ISSN 1732-1565), jest periodykiem wydawanym w cyklu kwartalnym. Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania mające charakter naukowy. Ich autorami są pracownicy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i innych jednostek naukowych z całej Polski. Niekiedy publikowane są również artykuły zagranicznych specjalistów. Nasze pismo wydawane jest w języku polskim, choć zdarza się, że niektóre artykuły, a nawet całe numery, drukujemy w języku angielskim. W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów, wszystkie muszą uzyskać pozytywną ocenę dwóch niezależnych recenzentów spoza naszej uczelni.