Selected Aspects of the Functioning of Public Transport in Poland in the Light of Legal Conditions

Authors

  • Agnieszka Miłosz University of Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.26881/etil.2019.84.07

Keywords:

public transport, market of services of general interest, transport organizer, transport operator, carrier

Abstract

The article presents basic assumptions related to the organization and functioning of the public transport market. The specificity of the market results in a higher degree of formalization of operating principles than commercial markets. Services of general interest of public transport result from the obligation to meet the needs of local communities related to shipments. Three basic entities: organizers, operators and carriers are responsible for the organization and functioning of the public transport market. The rights and obligations of these entities are governed by both national and EU law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Czarnecki K, 2013 Rola gminy w systemie organizacji i finansowania publicznego transportuzbiorowego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 1(1)/2013.

Famulska T, 2009, Gospodarka finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego, praca zbiorowa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.

Hartenberger – Liszek J, 2013, Kondycja finansowa przewoźników w świetle procesów integracji publicznego transportu zbiorowego Trójmiasta, w: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika transportu i Logistyka Nr 53, praca zbiorowa pod red: K. Szałuckiego i A. Letkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

K. Wojewódzka – Król, E. Załoga, 2016 Transport, nowe wyzwania, praca zbiorowa, PWN Warszawa.

Miłosz A, 2016, Problemy poznawcze analizy strategicznej przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika transportu i logistyka nr 59. Wyzwania rozwoju transportu, praca zbiorowa pod red. A. Letkiewicza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Owsiak S, 2004, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.

Rześny – Cieplińska J, 2013, Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennegogospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Samuelson A, Nordhaus W. D., 2014, Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Wyszomirski O, 2002, Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Zagożdżon B, 2003, Komunikacja miejska jako element sektora publicznego, w: Liberalizacja trans-portu w warunkach transformacji gospodarczej, praca zbiorowa pod red. G. Dydkowski, R. Tomanek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.

Zamkowska S, 2014 Rola i zadania organizatora przewozów w świetle ustawy o publicznymtransporcie zbiorowym, Logistyka 6/2014.

Komisja Europejska, 2011, Biała Księga Transportu-Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu– dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym .

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r o Gospodarce Komunalnej, Dz. U z 2019Ustawa z dnia 16 maja 2019r o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007roku, dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego przewozu pasażerskiego.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r9477595673663,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-niektory.html.

https://www.gov.pl/web/gov/uw.

Downloads

Published

2019-11-19

How to Cite

Miłosz , A. . (2019). Selected Aspects of the Functioning of Public Transport in Poland in the Light of Legal Conditions. Transport Economics and Logistics, 84, 79–90. https://doi.org/10.26881/etil.2019.84.07

Issue

Section

Artykuły