Analysis of Economic Tools of Environmental Law Which May Influence the Conservation of Insects

Authors

  • Nikola Mrkývková Masaryk University Brno

Keywords:

economic tools, insect, bees, environmental law

Abstract

Environmental law offers many tools to take care of the surrounding landscape and life in it. These include economic tools, from which the paper selects those that can have a positive impact on mitigating the current decline of the insect kingdom. Specific attention is then paid to financial means of supporting beekeepers and thus the conservation of bees, given that they are considered to be the most significant among pollinators.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hanák, J., Ekonomické nástroje v právu životního prostředí [Economic instruments in environmental law], in: Jančářová, I. et al. (ed.): Právo životního prostředí obecná část [Environmental law. General part], Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta [Masaryk University, Faculty of Law], 2016

Legal Acts

Act No. 252/1997 Coll., on Agriculture

Act No. 17/1992 Coll, on Environment

Government Regulation No. 197/2005 Coll., laying down the conditions for the provision of subsidies for the implementation of measures to improve the general conditions for the production of beekeeping products

Regulation No. 50/2015 Coll., on establishing certain conditions for granting direct payments to farmers

Government Regulation No.148/2019 Coll., laying down the conditions for the provision of subsidies for the implementation of measures to improve the general conditions for the production of beekeeping products and their marketing for the EU year 2021/2022

Commission Regulation (EU) No 1408/2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the agriculture sector

Internet Resources

Dotace a půjčky (Ministerstvo životního prostředí) [Subsidies and loans (Ministry of the Environment)]. Available at: https://www.mzp.cz/cz/dotace_pujcky, accessed: 28th October 2021

Dotace na včelařská opatření v roce 2021 (Včelařství) [Subsidies for beekeeping measures in 2021 (Beekeeping)]. Available at: https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/dotace-na-vcelarska-opatreni-v-roce-2021/, accessed: 27th October 2021

Informace pro žadatele - SZP 2016: Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening) (Státní zemědělský intervenční fond) [Information for applicants - CAP 2016: Payment for climate- and environment-friendly agricultural practices (Greening) (State Agricultural Intervention Fund)]. Available at: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fsaps%2Fgreening%2F1457510247949.pdf, accessed: 28th October 2021

Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (eAGRI) [Single payment per agricultural area (eAGRI)]. Available at: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/jednotna-platba-na-plochu/, accessed: 30th October 2021

Mezinárodní organizace a VS: Evropská unie (Ministerstvo vnitra České republiky) [International organisations and CoS: European Union (Ministry of the Interior of the Czech Republic)]. Available at: https://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-organizace-a-vs-evropska-unie.aspx, accessed: 29th October 2021

Nabídka dotací (Národní program Životní prostředí) [Offer of subsidies (National Environment Programme)]. Available at: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/, accessed 29th October 2021

Národní dotace (Ministerstvo životního prostředí) [National subsidies (Ministry of the Environment)]. Available at: https://www.mzp.cz/cz/narodni_dotace, accessed 31st October 2021

Národní program Životní prostředí: (účinný od 1. 9. 2021) (Ministerstvo životního prostředí) [National Environment Programme (effective from 1 September 2021) (Ministry of the Environment)]. Available at: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_program_zivotni_prostredi/$FILE/OFDN-NPZP_programovy%20dokument-20210823.pdf, accessed 31st October 2021

O programu (Národní program Životní prostředí) [About the Programme (National Environment Programme)]. Available at: https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/, accessed 29th October 2021

O programu (Operační program životního prostředí) [About the Programme (Operational Programme for the Environment)]. Available at: https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/, accessed 28th October 2021

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (Ministerstvo životního prostředí) [Support for the restoration of natural landscape functions (Ministry of the Environment)]. Available at: https://www.mzp.cz/cz/podpora_obnovy_prirozenych_funkci_krajiny, accessed 29th October 2021.

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu (Operační program životního prostředí) [Priority Axis 4: Protection and care of nature and landscape (Operational Programme Environment)]. Available at: https://www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-4/, accessed 28th October 2021

Program péče o krajinu (Agentura ochrany přírody a krajiny) [Landscape Care Programme (Nature and Landscape Conservation Agency)]. Available at: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/narodni-programy/program-pece-o-krajinu/, accessed 29th October 2021

Program péče o krajinu (eAGRI) [Landscape Care Programme (eAGRI)]. Available at: http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-krajiny/dotace/programy-v-resortu-ministerstva/program-pece-o-krajinu/, accessed 29th October 2021

Programové období 2021 – 2027 (Operační program životního prostředí) [Programme period 2021 - 2027 (Operational Programme Environment)]. Available at: https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/, accessed 28th October 2021

Průvodce zemědělce: Kontrola podmíněnosti platný pro rok 2021 (Ministerstvo zemědělství, 2021) [Farmer's Guide: cross compliance checks valid for 2021 (Ministry of Agriculture, 2021)]. Available at: http://eagri.cz/public/web/file/667190/Prirucka_CC_2021_final_23_12_2020_web2.pdf, accessed 30th October 2021

Přehled českých projektů LIFE (Program LIFE) [Overview of Czech LIFE projects (LIFE Programme)]. Available at: https://www.program-life.cz/o-programu/prehled-ceskych-projektu-life/, accessed 29th October 2021

Přehled žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel (včelařský rok 2020/2021) (Státní zemědělský intervenční fond) [List of applicants for beekeeping subsidies for bee keepers (beekeeping year 2020/2021) (State Agricultural Intervention Fund)]. Available at: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fkomodity%2Fzv%2F07%2F01%2F1598954424875.pdf, accessed 30th October 2021

Přímé platby (Státní zemědělský intervenční fond) [Direct payments (State Agricultural Intervention Fund)]. Available at: https://www.szif.cz/cs/prime-platby, accessed 30th October 2021

Příroda (Program LIFE) [Nature (LIFE Programme)]. Available at: https://www.program-life.cz/oblasti-podpory/priroda/, accessed 28th October 2021

Příručka pro chovatele včel. Včelařské eurodotace krok za krokem pro období od 1. srpna do 31. Července 2020 (Vcelarstvi) [Handbook for bee keepers. Beekeeping EU subsidies step by step for the period from 1 August to 31 July 2020 (Barkeeping)]. Available at: https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/prirucka-pro-chovatele-eu-dotace-2021.pdf, accessed 28th October 2021

Unijní program LIFE: Finanční nástroj pro životní prostředí a klima (Ministerstvo životního prostředí) [EU LIFE Programme: the Financial Instrument for Environment and Climate Action (Ministry of the Environment)]. Available at: https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life, accessed 28th October 2021

Downloads

Published

2022-03-31

How to Cite

Mrkývková, N. . (2022). Analysis of Economic Tools of Environmental Law Which May Influence the Conservation of Insects. Financial Law Review, (25(1), 17–32. Retrieved from https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr/article/view/6975

Issue

Section

Articles