Counteracting International Tax Avoidance Practices

Authors

  • Tomasz Wach Independent researcher

DOI:

https://doi.org/10.4467/22996834FLR.19.004.10522

Keywords:

international tax avoidance, tax avoidance, harmful tax competition, tax evasion

Abstract

The aim of this work is to present legal regulations and system solutions undertaken by individual States, including EU institutions to counteract international tax avoidance practices. The work discusses the axiology of legal regulations aimed at counteracting international tax avoidance practices and attempts to present the notion of harmful tax competition. Moreover, the article aims at introducing the essence of tax avoidance and juxtaposing it with the notion of tax evasion.

What needs to be emphasized is that the phenomenon of tax avoidance is often identified with tax evasion. It should be remembered and stressed that tax avoidance is not a, it is a phenomenon that can be described as a "breach within the limits of the law". In contrast to tax evasion, which is penalized by law, tax avoidance is a lawful phenomenon but standing in contrast with its axiology.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bernal A.: Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, (The phenomenon of income tax evasion and methods of its reduction), Warszawa: Difin, 2008 r.

Brzeziński B.: Narodziny i upadek orzeczniczej doktryny obejścia prawa podatkowego, (The birth and collapse of the jurisprudential doctrine of circumvention of tax law) POP no. 1 (2004).

Bowler T.: Countering Tax Avoidance in the UK: Which Way Forward?, „TLRC Discussion Paper” no. 7 (2009).

Drywa A.: Wybrane zagadnienia minimalizacji obciążeń podatkowych, (Selected Problems of the Phenomenon of Minimizing Tax Burdens), Financial Law Review vol. 1, no. 3 (2016). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr/article/view/945.

Dzwonkowski H. (ed.): Ordynacja podatkowa. Komentarz, (Tax Ordinance Act. Commentary), Warszawa: Legalis 2016.

Filipczyk H.: Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane, (Application of the general anti-avoidance rules clause - selected issues), MoPod no. 7 (2016).

Gajewski D.: Instrumenty przeciwdziałające zjawisku unikania opodatkowania – wybrane zagadnienia (Instruments counteracting the phenomenon of tax avoidance - selected issues), Palestra no. 3-4 (2012).

Głuchowski J.: Oazy podatkowe (Tax Heavens), Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1996.

Guzek M. et al: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz praktyczny, (Tax avoidance clause. Practical commentary), Warszawa: C. H. Beck, 2018.

Hanusz A.: Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego (The principle of the autonomy of the will of the parties to civil law relations in the light of tax law), Państwo i Prawo (The State and the Law) no. 12 (1998).

Kalinowski M.: Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym (The limits on the legality of tax avoidance in the Polish tax system), Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”, 2001.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. „Sprawiedliwe opodatkowanie: Komisja będzie zapobiegać unikaniu podatków przez przedsiębiorstwa” (European Commission press release of 28 January 2016. 'Fair taxation: the Commission will prevent businesses from avoiding taxes), IP/16/159 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_pl.htm.

Kosikowski C.: Autonomia prawa podatkowego – głos krytyczny (Autonomy of tax law - critical voice), Przegląd Podatkowy (Tax Review) no. 7 (2006).

Kujawski G.: Definicja unikania opodatkowania (obejścia prawa podatkowego) (Definition of tax avoidance (circumvention of tax law), in: Kujawski G.: Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej. Granice regulacji (General anti-avoidance rules clause. Commentary on changes in the Tax Code. Limits of regulation), Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.

Kubista B.: Czy w polskim prawie podatkowym jest miejsce na klauzulę o unikaniu podwójnego opodatkowania? (Is there a place in the Polish tax law for the double taxation clause?), in: Glumińska-Pawlic J. (ed.): Czy w Polsce istnieje system podatkowy? (Does the tax system in Poland exist?), Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2016.

Mączyński D., Krajowe sposoby zapobiegania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania (National ways to prevent international tax avoidance), in: Gajewski D. (ed.): Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia (International tax avoidance. Selected issues), Warszawa: C.H. Beck, 2017.

Murphy R.: Closing the European Tax Gap. A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament, Tax Research LLP, www.taxresearch.org.uk.

Mariański A. (ed.): Ordynacja Podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków (Tax Ordinance Act 2017. A guide for practitioners), Warszawa: C.H. Beck, 2017.

Matusiakiewicz Ł: Opinie zabezpieczające przed stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (Opinions protecting against the application of anti-avoidance regulations), LEX 2016/el.

Nawrot R.: Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim (International tax avoidance and its regulations in Polish law), 2nd ed., Warszawa: Difin, 2018.

Rochowicz P.: Klauzula jak karciany joker (A clause like a playing card joker), Rzeczpospolita. Prawo co dnia (Rzeczpospolita. Law each day) no. 7 (2016).

Ruiz Almendral V.: Tax Avoidance and the European Court of Justice. What is at Stake for European General Anti-Avoidance Rules?, Intertax no. 12 (2005).

Stuart A. et al (eds.): Dimensions of Tax Design. The Mirrlees Review, Oxford: Oxford University Press, 2017.

OECD (2011), Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264119222-en.

Wyciślok J.: Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych (Tax optimization. Legal reduction of tax burden), Warszawa: C.H. Beck, 2013.

Zalewski S.: Interwencjonizm podatkowy. Rozważania o pozafiskalnych celach opodatkowania i niektórych ich gospodarczych skutkach (Tax interventionism. Considerations on non-fiscal taxation goals and some of their economic consequences), Warszawa 1939.

Downloads

Published

2019-03-29

How to Cite

Wach, T. . (2019). Counteracting International Tax Avoidance Practices. Financial Law Review, (13(1), 46–60. https://doi.org/10.4467/22996834FLR.19.004.10522

Issue

Section

Articles