Zespół redakcyjny

EDITOR-IN-CHIEF
Beata Pastwa-Wojciechowska, University of Gdansk, Poland

ASSOCIATE EDITOR
Maria Kaźmierczak, University of Gdansk, Poland

LANGUAGE EDITORS
Bruce D. MacQueen, St. Gregory's University, USA

STATISTICAL EDITOR
Roman Konarski, University of Gdansk, Poland

ACQUISITIONS EDITOR
Zdzisław Nieckarz, University of Gdansk, Poland

EDITORS
Magdalena Błażek, University of Gdansk, Poland
Tomasz Besta, University of Gdansk, Poland
Michał Jaśkiewicz, University of Gdansk, Poland
Justyna Michałek-Kwiecień, University of Gdansk, Poland
Andrzej Piotrowski, University of Gdansk, Poland
Marcin Szulc, University of Gdansk, Poland