Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief

Dejan Ajdačić (Polska) Gdańsk, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego – Faculty of Languages, University of Gdansk

Redakcja – Editorial Board

Ekaterina Anastasova (Bułgaria) Sofia, Institutǎt za etnologija i folkloristika s Etnografski muzej pri BAN – Instytut Etnologii i Folklorystyki z Muzeum Etnograficznym Bułgarskiej Akademii Nauk – The Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Science

Agnieszka Gołębiowska-Suchorska (Polska) Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Casimir the Great University

Inna Golovaha (Ukraina) Kyiv, Instytut mystectvoznavstva, fol’klorystyky ta etnolohiji im. M. T. Ryl’s’koho NAN Ukrajiny – Instytut Sztuki, Folklorystyki i Etnologii imiеnia M.T.Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – The Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Mikołaj Jarmakowski, sekretarz (Polska) Gdańsk, Instytut Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego - Institute of Anthropology, University of Gdansk

Galina Kabakova (Francja) Paris, Sorbonne-Université – Sorbonne University

Thede Kahl (Austria) Jena, Institut für Slawistik und Kaukasiologi; Wien Kommission "Vanishing Languages and Cultural Heritage" Österreichische Akademie der Wissenschaften - Jena, Instytut Studiów Slawistycznych i Kaukaskich;  Wiedeń, Komisja Znikających języków i dziedzictwa kulturowego Austriackiej Akademii Nauk - Jena Institute of Slavic and Caucasian Studies: Wien, Vanishing Languages and Cultural Heritage, Austrian Academy of Sciences

Suzana Marjanić (Chorwacja) Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku – Instytut Etnologii i Folklorystyki – The Institute of Ethnology and Folklore Research

Jaroslav Otčenášek (Czechy) Praga, Etnologicki ústav – Instytut Etnologii – Institute of Ethnology

Dušan Vladislav Pažđerski (Polska) Gdańsk, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego – Faculty of Languages, University of Gdansk

James William Underhill (Francja) Rouen, Université de Rouen – University of Rouen Normandy