Historia czasopisma – History of the journal

Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka.  1 (1978) – 5 (1988)

Zeszyty Naukowe. Slawistyka. 6 (1992) - 7 (1994)

Slawistyka. 8 (1999) – 13 (2015)

Slawistyka. Folklorystyka. 14 (2024–)

Czasopismo jest organem Komisji Folklorystcznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów.