Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
dr hab. Hanna Klimek, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji 
dr Dagmara Wach, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor sekcji Biznes elektroniczny
dr Olga Dębicka, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor sekcji Ekonomika przedsiębiorstw i Gospodarka globalna
dr Jacek Grodzicki, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor sekcji Logistyka
dr Janusz Dąbrowski, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor sekcji Gospodarowanie zasobami ludzkimi
dr Bożena Kłusek-Wojciszke, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor sekcji Lądowo-morskie systemy transportowe i Handel morski
dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor statystyczny
dr Anna Pawłowska, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor językowy
mgr Katarzyna Ambroziak