Rada naukowa

Przewodnicząca

dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG , Uniwersytet Gdański, Polska


prof. dr hab. Jerzy Kujawa, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Ewa Polak, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Alicja Januszewicz, Clark University, USA
dr Wojciech Piotrowicz, University of Oxford, Wielka Brytania