Czasopismo „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” (ISSN 2080-6302) jest periodykiem wydawanym w cyklu rocznym. Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania, mające charakter naukowy. Ich autorami są pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i innych jednostek naukowych z całej Polski. Niekiedy publikowane są również artykuły zagranicznych specjalistów. Nasze pismo wydawane jest w wersji papierowej (wersja pierwotna) w języku polskim. W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów wszystkie artykuły muszą uzyskać pozytywną ocenę dwóch recenzentów (double-blind review process).