Constant changes – regularity of positioning of subsystems of the maritime transport industry

  • Nataliia Prymachova Odessa National Maritime Academy
  • Anastasiia Yavorska Odessa National Maritime Academy
Słowa kluczowe: stabilność pozycjonowania, przedsiębiostwo żeglugowe, efektywność rozwoju, rynek handlu morskiego, proces decyzyjny

Abstrakt

Sprzeczny charakter wzrostu gospodarczego strukturalnych części globalnego podziału pracy z góry determinuje specyficzne wymagania dotyczące rozwoju rynku handlu morskiego. Pomimo istotnego znaczenia transportu morskiego dla kształtowania efektywnych zagranicznych stosunków gospodarczych, istnieją stałe systemowe zmiany w strukturze żeglugi handlowej. Współczesną cechą funkcjonowania globalnego rynku handlu morskiego i pozycjonowania przedsiębiorstw żeglugowych jest asymetria parametrów stabilności przedsiębiorstw oraz zmienności warunków zewnętrznych ich działalności operatorskiej i inwestycyjnej. W związku z tym cechy zarządzania stabilnością pozycjonowania poszczególnych podsystemów kompleksu morskiego są rozpatrywane z pozycji globalnych potrzeb handlu międzynarodowego i efektywności działalności przedsiębiorczej armatorów i operatorów.

Bibliografia

Примачев, Н.Т. (2009). Методы измерения эффективности морского транспортного комплекса. Одесса: ОНМА.

Примачев, Н.Т., Klimek, H. (2014). Проблемы устойчивого развития подсистем глобальной морской транспортной индустрии. Одесса, Gdańsk: Гринь, UG ITiGM.

Аткиссон, А. (2015). Как устойчивое развитие может изменить мир. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.

UNCTAD, (2017). Review of Maritime Transport. New York and Geneva: UN.

Barry Rogliano Salles, (2016). Annual Review. Paris: BRS.

Котлубай, А.М. (2011). Проблемы теории и практики развития морского транспорта Украины. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины.

Сенько, Е.В., Фрасинюк, Т.И. (2015). Антикрнизисное управление в торговом судоходстве. Одесса: ИПРиЭЭИ.

Webster, E.E. (1997). Reflection the features of marketing. Cambridge: MA.

Opublikowane
2018-12-18
Jak cytować
Prymachova, N., & Yavorska, A. (2018). Constant changes – regularity of positioning of subsystems of the maritime transport industry. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.01
Dział
Transport i handel morski