Polskie porty morskie na rynkach usług portowych

Autor

  • Hanna Klimek Uniwersytet Gdański
  • Janusz Dąbrowski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.02

Słowa kluczowe:

rynek usług portowych, konkurencyjność portów morskich, udział w rynku

Abstrakt

Polskie porty morskie funkcjonują na międzynarodowych rynkach usług portowych charakteryzujących się intensywną konkurencją. Na zapleczu spornym konkurują o ładunki i zainteresowanie przewoźników pomiędzy sobą, z portami zagranicznymi (głównie południowego wybrzeża Bałtyku oraz położonymi nad Morzem Północnym), ale także z transportem lądowym (nawet w relacjach transkontynentalnych). Konkurencja, w której uczestniczą niewątpliwie przyczynia się do podejmowania działań służących rozwojowi ich potencjału produkcyjnego, rozszerzaniu ich oferty usługowej, podnoszeniu jakości usług, wdrażaniu rozwiązań, które mają przyciągnąć nie tylko załadowców czy przewoźników, ale także inwestorów. Główne polskie porty należą obecnie do największych w Regionie Morza Bałtyckiego. Celem artykułu jest pokazanie ich pozycji konkurencyjnych na krajowym i bałtyckim rynku usług portowych. Realizacja przyjętych przez te porty przed kilku laty strategii ma przyczynić się do podniesienia ich zdolności do konkurowania, a także pozycji konkurencyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baltic yearbook 2017/2018 (2018). Baltic Transport Journal, 4.

GUS (2018a). Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2017. Warszawa-Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.

GUS (2018b), Gospodarka morska w Polsce w 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/ gospodarka-morska-w-polsce-w-2017-roku,7,15.html.

https://vuosikertomus2017.portofhelsinki.fi/en/the-business-grew-strongly/ (dostęp: 11.12.2018).

https://www.espo.be/media/Annual%20Report%202016-2017-FINAL.pdf (dostęp: 9.12.2018).

https://www.rostock-port.de (dostęp: 9.12.2018).

Klimek H. (2018), Ambitne plany inwestycyjne polskich portów morskich. Namiary na Morze i Handel, 2.

Klimek H., Rolbiecki R.(2017) Funkcja transportowa największych polskich portów morskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu i Logistyka, 63.

MGMiŻŚ (2017). Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Warszawa: Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

MTBiGM (2013). Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

NIK (2015). Gospodarki finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, Warszawa: Naczelna Izba Kontroli.

Rucińska D. (red.) (2015). Rynek usług transportowych w Polsce. Warszawa: PWE.

Rynek Infrastruktury (2018). 9 mln kontenerów przeładowanych przez DCT Gdańsk, www.rynekinfrastruktury.pl (dostęp: 28.06.2018).

Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), M.P. poz. 75.

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M.P. poz. 260.

UNCTAD (2018). Review of Maritime Transport 2018. Nowy Jork, Genewa: UNCTAD.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dz. U. 2010, nr 33, poz. 179, z późn. zm.

www.cmport.com (dostęp: 9.12.2018).

www.haminakotka.com (dostęp: 9.12.2018).

www.harboursreview.com/port-lubeck (dostęp: 9.12.2018).

www.port.gdynia.pl (dostęp: 9.12.2018).

www.portgdansk.pl (dostęp: 9.12.2018).

www.portoftallinn.com (dostęp: 9.12.2018).

www.portofventspils.lv (dostęp: 9.12.2018).

www.portszczecin.p (dostęp: 9.12.2018).

Pobrania

Opublikowane

2018-12-18

Jak cytować

Klimek, H., & Dąbrowski, J. (2018). Polskie porty morskie na rynkach usług portowych. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.02

Numer

Dział

Transport i handel morski