Bezpośrednie kontenerowe serwisy dalekowschodnie z Gdańska szansą dla rozwoju eksportu polskich produktów spożywczych

  • Aleksandra Szyszka CMA CGM Polska Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: eksport, alianse armatorskie, kontenery chłodnicze, serwisy żeglugi kontenerowej, eksport żywności

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę żeglugi kontenerowej, chłodniczego łańcucha dostaw oraz polsko-azjatyckiej wymiany handlowej.

Celem opracowania jest wskazanie szans dla eksportu polskich produktów spożywczych przy wykorzystaniu żeglugi oceanicznej z Gdańska. W artykule dokonano analizy serwisów żeglugowych z Polski w kierunkach Dalekiego Wschodu oraz polskiego eksportu wybranych towarów spożywczych. Zdefiniowano podstawowe pojęcia i procesy transportu morskiego z nastawieniem na przewozy ładunków chłodzonych. Wskazano potrzebę prac badawczo-rozwojowych w celu usprawnienia eksportu towarów spożywczych z Polski.

Bibliografia

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie (2017), Wymiana handlowa i aktywność inwestycyjna, Pobrane maj 30, 2018, z http://pekin.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpracagospodarcza/wymianahandlowa/?printMode=true.

Animex Foods (2018), Pobrane maj 20, 2018, z http://www.animex.pl/animex/ofirmie/.

Central Inteligence Agency United States Of America (2018), The World Factbook, Pobrane maj 8, 2017, z https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ch.html.

Drelich-Skulska, B., Bobowski, S., Jankowiak, A., Skulski, P. (2012), Nisze rynkowe dla polskich produktów w Chinach, Pobrane maj 15, 2017, z http://www.gochina.gov.pl/files/?id_plik=133.

Drewry Maritime Research (2017), Reefer Shipping Market Review and Forecast Annual Reaport 2017/18, London.

Dziennik Bałtycki (2018), Port Gdańsk z historycznym rekordem za 2017 rok. Przeładowano ponad 40 milionów ton towaru, Pobrano wrzesień 1, 2018, z https://dziennikbaltycki.pl/port-gdansk-z-historycznym-rekordem-za-2017-rokprzeladowano-ponad-40-milionow-ton-towaru-zdjecia/ar/12831504.

ForumMleczarskie.pl (2018), Pobrane luty 28, 2018 z https://www.forummleczarskie.pl/NEWS/06415/.

Główny Urząd Statystyczny (2017), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego. Warszawa.

Katner, W. (2017), Eksport polskich jabłek do Chin: 100 tysięcy ton w 2022?, Pobrane styczeń 18, 2017, z https://www.agrofakt.pl/eksport-polskich-jablek-do-chin-2022/.

Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2016), Morsko-lądowe łańcuchy transportowe. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.

McMillan, T. (2018), Nakarmić Chiny. Rosnący apetyt tego narodu przeobraża chińskie rolnictwo i światowe też, (54-75), Luty 2018, National Geographic Polska.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2018), Departament Analiz Gospodarczych, syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski, styczeń – grudzień 2017 roku w mln EUR, Pobrane sierpień 31, 2018, z https://www.mpit.gov.pl/media/60831/HZ_Syntetyczna_Informacja_styczen_grudzien_2017ost.pdf.

Molga,T. (2016), Mlekovita i jej mleko wskoczyła na najwyższą półkę w chińskim markecie. Ale… udaje niemiecką firmę, Pobrane styczeń 30, 2017, z http://natemat.pl/191395,mlekovita-i-jej-mleko-wskoczyla-na-najwyzsza-polke-wchinskim-markecie-ale-udaje-niemiecka-firme.

Mulderij, R. (2018), Overview global apple market, Pobrane czerwiec 15, 2018, z http://www.freshplaza.com/article/189682/OVERVIEW-GLOBAL-APPLEMARKET?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BxDRLm5XPS%2F2N5s8MRgmDnw%3D%3D.

Neider, J., Marciniak-Neider, D. (1995), Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Newseria.pl (2018), Eksport polskiej żywności wzrósł 13 proc. w ciągu jedenastu miesięcy 2017 r., Pobrane kwiecień 18, 2018, z http://www.sadyogrody.pl/handel_i_dystrybucja/106/eksport_polskiej_zywnosci_wzrosl_13_proc_w_ciagu_jedenastu_miesiecy_2017_r_wideo,12738.html.

POLSKIE MIĘSO (2018), Pobrane sierpień 25, 2018, z http://polskie-mieso.pl/ozwiazku/.

POLSKO-CHIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA (2017), Polskie jabłka w Chinach, Pobrane kwiecień 16, 2018, z http://www.pchiph.org/content/polskiejab%C5%82ka-w-chinach.

Puls Biznesu (2018), Zarudzki: w 2017 r. eksport żywności wzrósł o 12 proc., Pobrane sierpień 25, 2018, z https://www.pb.pl/zarudzki-w-2017-r-eksport-zywnosci-wzroslo-12-proc-908048.

PortalMorski.pl (2009), Bałtycki hub kontenerowy w Gdańsku?, Pobrane styczeń 18, 2017, z http://www.portalmorski.pl/porty-logistyka/13647-baltycki-hubkontenerowy-w-gdansku.

Reefer Shipping Market Review and Forecast, Annual Report 2016/17, Drewry Maritime Research.

Szołdra, J., (2016) Polskie mleko na chińskich półkach, Pobrane sierpień 21, 2017, z http://jagiellonski24.pl/2016/06/08/polskie-mleko-na-chinskich-polkach.

WH Group (2018), Pobrane maj 20, 2018, z http://www.whgroup.com/en/about/profile.php.

World Maritime News (2015), Pobrane wrzesień 15, 2018, z https://worldmaritimenews.com/archives/149314/2m-alliance-officially-launched/.

World Maritime News (2017), Drewry: New Alliance Networks-Winners and Losers, Pobrane kwiecień 8, 2018, z http://worldmaritimenews.com/archives/214907/drewry-new-alliance-networkswinners-and-losers/.

Opublikowane
2018-12-18
Jak cytować
Szyszka, A. (2018). Bezpośrednie kontenerowe serwisy dalekowschodnie z Gdańska szansą dla rozwoju eksportu polskich produktów spożywczych. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.04
Dział
Transport i handel morski