Flota kutrowa portów Półwyspu Helskiego 2004-2016

Autor

  • Mateusz Kubicki Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.05

Słowa kluczowe:

łowisko, rybołówstwo, przełowienie

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja zjawisk, które zaszły we flocie kutrowej (do 2014 roku segment jednostek długości 15 m i więcej od 2015 roku segment 12 m i więcej) rozmieszczonej na Półwyspie Helskim w latach 2004-2016. W pierwszej części omówiono ogólne wskaźniki charakteryzujące polską flotę kutrową na Morzu Bałtyckim oraz rozmieszczenie kutrów wyrażone w sztukach w trzech badanych portach: Helu, Jastarni oraz Władysławowie. W drugiej części artykułu opisano szczegółowe dane prezentujące jednostki zarejestrowane w porcie Hel. Omówiono udział floty w segmencie kutrów zarejestrowanych na Półwyspie oraz w odniesieniu do wszystkich eksploatowanych na Morzu Bałtyckim, łączny tonaż wyrażony w GT oraz moc wyrażoną w kW. Trzecia część artykułu prezentuje analogiczną analizę, aczkolwiek przeprowadzoną dla jednostek zarejestrowanych w Jastarni. W czwartej części omówiono identyczne dane dla kutrów stacjonujących we Władysławowie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Budny T., Kieliszewska M., Krupska J., (2017) Morska gospodarka rybna w latach 2015-2016, Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Duda D., Wandtke B., (1993), Port Hel. Przyczynek do 100-letniej historii, Gdynia: Urząd Morski w Gdyni.

Jackowski E. (2005) Porty i przystanie rybackie wschodniego wybrzeża – stan I perspektywy rozwoju. cz. 1, Wiadomości Rybackie, 5-6, 9-11.

Kuzebski E., (2007) Redukcja polskiej floty rybackiej 2004-2006, Wiadomości Rybackie, 3-4, 8-10.

Szostak S., Kuzebski E., Budny T., (2005) Morska Gospodarka Rybna w 2004r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Kuzebski E., Budny T., (2006) Morska Gospodarka Rybna w 2005r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Kuzebski E., Budny T., (2007) Morska Gospodarka Rybna w 2006r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Kuzebski E., Rakowski M., (2008) Morska Gospodarka Rybna w 2007r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Kuzebski E., Rakowski M., (2009) Morska Gospodarka Rybna w 2008r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Rakowski M., Budny T., (2010) Morska Gospodarka Rybna w 2009r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Rakowski M., Budny T., (2011) Morska Gospodarka Rybna w 2010r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Rakowski M., Budny T., (2012) Morska Gospodarka Rybna w 2011r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Rakowski M., Budny T., (2013) Morska Gospodarka Rybna w 2012r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Rakowski M., Budny T., (2014) Morska Gospodarka Rybna w 2013r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., Rakowski M., Budny T., (2015) Morska Gospodarka Rybna w 2014r., Gdynia: Morski Instytut Rybacki.

Szostak S., (2005) Wyniki gospodarki rybnej w 2004r., Wiadomości Rybackie, 9-10, 9-11.

Szostak S., (2006) Wyniki gospodarki rybnej w 2005 r., Wiadomości Rybackie, 7-8, 10-13.

Szostak S., (2007) Wyniki gospodarki rybnej w 2006 r., Wiadomości Rybackie, 9-10, 10-14.

Szostak S., (2008) Wyniki gospodarki rybnej w 2007 r., Wiadomości Rybackie, 9- 10, 5-9.

Szostak S., (2009) Wyniki gospodarki rybnej w 2008 r., Wiadomości Rybackie, 9- 10, 8-14.

Szostak S., (2012) Wyniki gospodarki rybnej w 2011 r., Wiadomości Rybackie, 7-8, 5-10.

Szostak S., (2014) Wyniki gospodarki rybnej w 2013 r., Wiadomości Rybackie, 7-8, 16-21.

Szostak S., (2015) Wyniki gospodarki rybnej w 2014 r., Wiadomości Rybackie, 7-8, 14-19.

lat „Szkunera”, (2005) Wiadomości Rybackie, 3-4, 18.

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/ [dostęp: 05.10.2018].

https://www.gov.pl/gospodarkamorska/rejestr- statkow-rybackich [dostęp: 05.10.2018].

Pobrania

Opublikowane

2018-12-18

Jak cytować

Kubicki, M. (2018). Flota kutrowa portów Półwyspu Helskiego 2004-2016. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.05

Numer

Dział

Transport i handel morski