Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej

Autor

  • Adriana Zabłocka-Abi Yaghi Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.06

Słowa kluczowe:

pomoc regionalna, Unia Europejska

Abstrakt

Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w formie dotacji, ulg podatkowych, czy też gwarancji podejmowane jest w celu oddziaływania na ich decyzje dotyczące np. wejścia na rynek, lokalizacji ich działalności, działalności badawczo-rozwojowej, wielkości produkcji i zatrudnienia. Ukierunkowanie interwencji na zawodności rynku ma istotne znaczenie dla jej efektywności, a potencjalne ograniczenia konkurencji i handlu związane ze wsparciem stanowią uzasadnienie kontroli pomocy państwa w Unii Europejskiej.

Celem artykułu jest charakterystyka ekonomicznych aspektów regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej. Analiza ta przybliża zarówno ekonomiczne uzasadnienie tego rodzaju interwencji, jak i ocenę jej dotychczasowych efektów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Accetturo, A., & Blasio, G. De. (2012). Policies for local development: An evaluation of Italy’s “Patti Territoriali.” Regional Science and Urban Economics, 42(1–2), 15–26. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.04.005.

Ambroziak, A. A. (2009). Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Warszaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Bernini, C., Cerqua, A., & Pellegrini, G. (2017). Public subsidies , TFP and efficiency : A tale of complex relationships. Research Policy, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.001.

Bernini, C., & Pellegrini, G. (2011). How are growth and productivity in private firms affected by public subsidy? Evidence from a regional policy. Regional Science and Urban Economics, 41(3), 253–265. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.01.005.

Cerqua, A., & Pellegrini, G. (2014). Do subsidies to private capital boost firms ’ growth ? A multiple regression discontinuity design approach ☆. Journal of Public Economics, 109, 114–126. https://doi.org/10.1016/ j.jpubeco.2013.11.005.

Combes, Pierre-Philippe, Ypersele, T. Van. (2013). The role and effectiveness of regional investment aid. The point of view of the academic literature. Luxemburg: European Commission.

Commission of European Communities. (2005). State Aid Action Plan. Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009. COM, 107 final.

Criscuolo, C., Martin, R., Overman, H. G., & Reenen, J. Van. (2016). The Causal Effects of an Industrial Policy. CEP Discussion Paper No 1113 Revised January 2016 ( Replaced January 2012 Version ), 2016(1113).

Crozet, M., Mayer, T., & Mucchielli, J. (2004). How do firms agglomerate ? A study of FDI in France, 34, 27–54. https://doi.org/10.1016/S0166-0462(03)00010-3.

Devereux, M. P., Griffith, R., & Simpson, H. (2007). Firm location decisions, regional grants and agglomeration externalities. Journal of Public Economics, 91, 413–435. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2006.12.002.

European Commission Competition DG. (2013). Evaluation in the field of State aid. Issues Papers, 12/04/2013, 1–12.

Friederiszick, H., & Merola, M. (2015). Regional state aid control in Europe : A legal and economic assessment assessment. ESMT Working Papers, 15-05.

Friederiszick, H. W., Röller, L.-H., & Verouden, V. (2008). European State Aid Control: an economic framework. Handbook in Antitrust Economics, (Chapter 17), 625–671. Retrieved from http://www.esmt.org/fm/312/European_State_Aid_Control.pdf.

Givord, P., Rathelot, R., & Sillard, P. (2013). Regional Science and Urban Economics Place-based tax exemptions and displacement effects : An evaluation of the Zones Franches Urbaines program ☆. Regional Science and Urban Economics, 43(1), 151–163. https://doi.org/10.1016/ j.regsciurbeco. 2012.06.006.

Haucap, J., & Schwalbe, U. (2011). Economic Principles of State Aid Control. Discussion Paper-Center for European Economic Research - ZEW, (17).

Hölscher, J., Nulsch, N., & Stephan, J. (2017). State Aid in the New EU Member States *. Journal of Common Market Studies, 55(4), 779–797. https://doi.org/ 10.1111/jcms.12513.

Komisja Europejska. (2010). Komunikat Komisji Europa2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010)2.

Komisja Europejska. (2012). KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa. COM, 209 final.

Komisja Europejska. (2013). Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2013/C 209, 1–45.

Mayer, T., Mayneris, F., Py, L. (2012). The Impact of Urban Enterprise Zones on Establishments’ Location Decisions : Evidence from French ZFUs.

Discussion Paper, Institut de Recherches Economiques et Sociales de l’Universite Catolique de Louvain, 19.

Neumark, D., Simpson, H. (2014). Place-Based Policies. Working Paper, Centre for Market and Public Organisation, (14/331).

OECD. (2010). Competition , State Aids and Subsidies. Policy Roundtables, (February).

Romer, P.M., Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 94, 1986, s. 1002 – 1037.

Romer, P.M., Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 98, 1990, s. S71 – S102.

Romero, R.G. (2009). Estimating the impact of England’s area-based intervention 'New Deal for Communities’ on employment. Regional Science and Urban Economics, 39(3), 323–331. https://doi.org/10.1016/ j.regsciurbeco.2008.11.004.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-18

Jak cytować

Zabłocka-Abi Yaghi, A. (2018). Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.06

Numer

Dział

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i rynków oraz regionów