Wpływ cyfryzacji na wyzwania wizerunkowe rynku ubezpieczeń w Polsce

Autor

  • Wojciech Wężyk BRANDSCOPE Sp. z o.o.

DOI:

https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.07

Słowa kluczowe:

komunikacja marketingowa, cyfryzacja, social media (media społecznościowe), wizerunek

Abstrakt

Proces cyfryzacji komunikacji wpłynął istotnie na wyzwania branży ubezpieczeniowej wobec swoich interesariuszy w kontekście budowania wizerunku. Ubezpieczyciele są zmuszeni dostosować się do nowych reguł opartych m.in. na wielokanałowości komunikacji, umiejętności tworzenia zrozumiałego przekazu oraz współpracy pomiędzy konkurentami, której zadaniem jest budowa pozytywnego wizerunku całej branży.

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników determinujących wizerunek ubezpieczycieli w czasach cyfrowej komunikacji oraz działań poprawiających wizerunek branży w oczach interesariuszy w kontekście nowoczesnych kanałów komunikacji m.in. social media. Jako przykład podejmowania aktywności, które odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego odbiorcy, przedstawiono kampanię wizerunkową prowadzoną pod koniec 2017 r. przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Wydaje się, że wspomniana kampania jest pierwszą udaną próbą współdzielenia odpowiedzialności uczestników rynku ubezpieczeniowego za kształt jego wizerunku zarówno w odniesieniu do klienta indywidualnego, jak i biznesowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-18

Jak cytować

Wężyk, W. (2018). Wpływ cyfryzacji na wyzwania wizerunkowe rynku ubezpieczeń w Polsce. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.07

Numer

Dział

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i rynków oraz regionów