Zachowania internautów w mediach społecznościowych w sytuacji kryzysowej na poziomie lokalnym: analiza studium przypadku „Otrzęsiny UTP 2015”

  • Henryk Marjak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Facebook, media społecznościowe, sytuacja kryzysowa, Youtube

Abstrakt

Wystąpienie sytuacji kryzysowej jest związane, oprócz bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia, również z osłabieniem więzi społecznych oraz obniżeniem poziomu zaufania do instytucji publicznych. Platformy społecznościowe umożliwiają zarządzającym bezpieczeństwem poprawę komunikacji w trakcie i po sytuacji kryzysowej. Badania nad tego typu komunikacją dotyczyły zwykle katastrof dużej skali, z pominięciem wydarzeń o zasięgu lokalnym.

W artykule przedstawiono złożoność zachowań użytkowników mediów społecznościowych w sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym. Omówiono przypadki niewłaściwie zaspokajanych potrzeb informacyjnych, które skutkowały wzrostem poczucia frustracji, poszukiwaniem winnych zaistnienia sytuacji kryzysowej, a także nieufnością wobec systemu zabezpieczania imprez masowych. Badania przeprowadzono na podstawie treści dotyczących tragicznego wydarzenia umieszczanych na platformach społecznościowych. Wydarzenie istniało w przestrzeni publicznej jako „Otrzęsiny UTP 2015” w Bydgoszczy. Badania obejmowały analizę rozkładów czasowych oraz wydźwięku emocjonalnego komentarzy na platformach społecznościowych (Facebook, Youtube).

Bibliografia

Akhgar, B., Fortune, D., Hayes, R. E., Guerra, B., & Manso, M. (2013). Social media in crisis events: Open networks and collaboration supporting disaster response and recovery. W Technologies for Homeland Security (HST), 2013 IEEE International Conference on (s. 760–765). IEEE.

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anticorruption tools for societies. Government information quarterly, 27(3), 264–271.

Bunce, S., Partridge, H., & Davis, K. (2012). Exploring information experience using social media during the 2011 Queensland floods: a pilot study. The Australian Library Journal, 61(1), 34–45.

CBOS. (2016). Aktywność społeczno-polityczna Polaków. Komunikat z badań. (No. 16/2016). Warszawa: CBOS. Pobrano z http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_016_16.PDF.

Chatfield, A. T., Scholl, H. J., & Brajawidagda, U. (2014). # Sandy Tweets: Citizens’ Co-Production of Time-Critical Information during an Unfolding Catastrophe. W System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on (s. 1947–1957). IEEE.

Chun, S. A., & Reyes, L. L. F. (2012). Social media in government. Government Information Quarterly, 29(4), 441–445. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.07.003.

Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. Government Information Quarterly, 30(4), 319–326. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003.

GUS. (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. Pobrano z http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technikaspoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2012-2016,1,10.html.

Kongthon, A., Haruechaiyasak, C., Pailai, J., & Kongyoung, S. (2012). The role of Twitter during a natural disaster: Case study of 2011 Thai Flood. W Technology Management for Emerging Technologies (PICMET), 2012 Proceedings of PICMET’12: (s. 2227–2232). IEEE.

Majczak, E. (2007). Dialog społeczny jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obszarze bezpieczeństwa-mediacje i negocjacje społeczne. cz. II. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 5(1), 135--156.

Marjak, H. (2014). Potencja i rola mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysowym na kolejnych etapach sytuacji kryzysowej. Logistyka, (5), 1009–1018.

Mergel, I. (2012). The social media innovation challenge in the public sector. Information Polity, 17(3,4), 281–292. https://doi.org/10.3233/IP-2012-000281.

Muralidharan, S., Rasmussen, L., Patterson, D., & Shin, J.-H. (2011). Hope for Haiti: An analysis of Facebook and Twitter usage during the earthquake relief efforts. Public Relations Review, 37(2), 175–177.

Neubaum, G., Rösner, L., der Pütten, A. M. R., Krämer, N. C., Rosenthal-von der Pütten, A. M., & Krämer, N. C. (2014). Psychosocial functions of social media usage in a disaster situation: A multi-methodological approach. Computers in Human Behavior, 34(0), 28–38. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.021.

Parapura, H., Kowalewski, M., & Kowalczyk, B. (2011). Ostrzeganie i alarmowanie ludności w niebezpieczeństwie. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 74–83.

Roguski, E. W. (2007). Regionalne i lokalne zarządzanie kryzysowe w standardach UE. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 5(1), 93--115.

Tanaka, Y., Sakamoto, Y., & Matsuka, T. (2013). Toward a social-technological system that inactivates false rumors through the critical thinking of crowds. W System Sciences (HICSS), 2013 46th Hawaii International Conference on (s. 649–658). IEEE.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. 2009, Nr 62 poz. 504 (2009).

We Are Social. (2017). Digital in 2017: Eastern Europe. Internet. Pobrano z https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-eastern-europe.

Opublikowane
2018-12-18
Jak cytować
Marjak, H. (2018). Zachowania internautów w mediach społecznościowych w sytuacji kryzysowej na poziomie lokalnym: analiza studium przypadku „Otrzęsiny UTP 2015”. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.08
Dział
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i rynków oraz regionów