Zachowania internautów w mediach społecznościowych w sytuacji kryzysowej na poziomie lokalnym: analiza studium przypadku „Otrzęsiny UTP 2015”

Autor

  • Henryk Marjak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

DOI:

https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.08

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, Facebook, media społecznościowe, sytuacja kryzysowa, Youtube

Abstrakt

Wystąpienie sytuacji kryzysowej jest związane, oprócz bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia, również z osłabieniem więzi społecznych oraz obniżeniem poziomu zaufania do instytucji publicznych. Platformy społecznościowe umożliwiają zarządzającym bezpieczeństwem poprawę komunikacji w trakcie i po sytuacji kryzysowej. Badania nad tego typu komunikacją dotyczyły zwykle katastrof dużej skali, z pominięciem wydarzeń o zasięgu lokalnym.

W artykule przedstawiono złożoność zachowań użytkowników mediów społecznościowych w sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym. Omówiono przypadki niewłaściwie zaspokajanych potrzeb informacyjnych, które skutkowały wzrostem poczucia frustracji, poszukiwaniem winnych zaistnienia sytuacji kryzysowej, a także nieufnością wobec systemu zabezpieczania imprez masowych. Badania przeprowadzono na podstawie treści dotyczących tragicznego wydarzenia umieszczanych na platformach społecznościowych. Wydarzenie istniało w przestrzeni publicznej jako „Otrzęsiny UTP 2015” w Bydgoszczy. Badania obejmowały analizę rozkładów czasowych oraz wydźwięku emocjonalnego komentarzy na platformach społecznościowych (Facebook, Youtube).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Akhgar, B., Fortune, D., Hayes, R. E., Guerra, B., & Manso, M. (2013). Social media in crisis events: Open networks and collaboration supporting disaster response and recovery. W Technologies for Homeland Security (HST), 2013 IEEE International Conference on (s. 760–765). IEEE.

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anticorruption tools for societies. Government information quarterly, 27(3), 264–271.

Bunce, S., Partridge, H., & Davis, K. (2012). Exploring information experience using social media during the 2011 Queensland floods: a pilot study. The Australian Library Journal, 61(1), 34–45.

CBOS. (2016). Aktywność społeczno-polityczna Polaków. Komunikat z badań. (No. 16/2016). Warszawa: CBOS. Pobrano z http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_016_16.PDF.

Chatfield, A. T., Scholl, H. J., & Brajawidagda, U. (2014). # Sandy Tweets: Citizens’ Co-Production of Time-Critical Information during an Unfolding Catastrophe. W System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on (s. 1947–1957). IEEE.

Chun, S. A., & Reyes, L. L. F. (2012). Social media in government. Government Information Quarterly, 29(4), 441–445. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.07.003.

Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. Government Information Quarterly, 30(4), 319–326. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003.

GUS. (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. Pobrano z http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technikaspoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2012-2016,1,10.html.

Kongthon, A., Haruechaiyasak, C., Pailai, J., & Kongyoung, S. (2012). The role of Twitter during a natural disaster: Case study of 2011 Thai Flood. W Technology Management for Emerging Technologies (PICMET), 2012 Proceedings of PICMET’12: (s. 2227–2232). IEEE.

Majczak, E. (2007). Dialog społeczny jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obszarze bezpieczeństwa-mediacje i negocjacje społeczne. cz. II. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 5(1), 135--156.

Marjak, H. (2014). Potencja i rola mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysowym na kolejnych etapach sytuacji kryzysowej. Logistyka, (5), 1009–1018.

Mergel, I. (2012). The social media innovation challenge in the public sector. Information Polity, 17(3,4), 281–292. https://doi.org/10.3233/IP-2012-000281.

Muralidharan, S., Rasmussen, L., Patterson, D., & Shin, J.-H. (2011). Hope for Haiti: An analysis of Facebook and Twitter usage during the earthquake relief efforts. Public Relations Review, 37(2), 175–177.

Neubaum, G., Rösner, L., der Pütten, A. M. R., Krämer, N. C., Rosenthal-von der Pütten, A. M., & Krämer, N. C. (2014). Psychosocial functions of social media usage in a disaster situation: A multi-methodological approach. Computers in Human Behavior, 34(0), 28–38. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.021.

Parapura, H., Kowalewski, M., & Kowalczyk, B. (2011). Ostrzeganie i alarmowanie ludności w niebezpieczeństwie. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 74–83.

Roguski, E. W. (2007). Regionalne i lokalne zarządzanie kryzysowe w standardach UE. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 5(1), 93--115.

Tanaka, Y., Sakamoto, Y., & Matsuka, T. (2013). Toward a social-technological system that inactivates false rumors through the critical thinking of crowds. W System Sciences (HICSS), 2013 46th Hawaii International Conference on (s. 649–658). IEEE.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. 2009, Nr 62 poz. 504 (2009).

We Are Social. (2017). Digital in 2017: Eastern Europe. Internet. Pobrano z https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-eastern-europe.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-18

Jak cytować

Marjak, H. (2018). Zachowania internautów w mediach społecznościowych w sytuacji kryzysowej na poziomie lokalnym: analiza studium przypadku „Otrzęsiny UTP 2015”. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.08

Numer

Dział

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i rynków oraz regionów