Jaka Polska? W jakiej Europie?

  • Magdalena Gielo-Politewicz
  • Jarosław Wałęsa
Słowa kluczowe: integracja europejska, kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne, Unia Europejska, Polska

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyzwania, z którymi musi zmierzyć się Europa i Polska wobec zmian podstawowych założeń, na których dotąd opierał się projekt integracji europejskiej. Podjęto próbę analizy wybranych współczesnych czynników wywołujących kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, uwzględniając kontekst historyczny, a także tendencje międzynarodowe. W artykule dokonano również próby oceny zachodzących zjawisk oraz wskazano na rolę Polski i UE w sytuacji rewizji dotychczasowych przesłanek integracji europejskiej.

Opublikowane
2018-12-18
Jak cytować
Gielo-Politewicz, M., & Wałęsa, J. (2018). Jaka Polska? W jakiej Europie?. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2986
Dział
Materiały