Czasopismo jest periodykiem wydawanym w cyklu półrocznym. Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania, poruszające głównie zagadnienia z zakresu dydaktyki akademickiej, a także bieżące problemy społeczno-ekonomiczne. Ich autorami są przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego i innych ośrodków akademickich oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej z Polski i zza granicy. Czasopismo "Teoria i Praktyka Dydaktyki Akademickiej" (TiPDA) wydawane jest w wersji elektronicznej (wersja pierwotna) w języku polskim. W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów, wszystkie artykuły muszą uzyskać pozytywną ocenę co najmniej dwóch recenzentów (double-blind review process).