Czasopismo jest periodykiem Uniwersytetu Gdańskiego, wydawanym w cyklu półrocznym.
Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania, poruszające głównie zagadnienia z zakresu dydaktyki akademickiej, a także bieżące problemy społeczno-ekonomiczne. Ich autorami są przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego i innych ośrodków akademickich oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej z Polski i zza granicy.
Czasopismo "Teoria i Praktyka Dydaktyki Akademickiej" (TiPDA) wydawane jest w wersji elektronicznej (wersja pierwotna) w języku polskim i angielskim.
W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów, wszystkie artykuły muszą uzyskać pozytywną ocenę co najmniej dwóch recenzentów (double-blind review process).

O czasopiśmie