Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Tomasz Gutowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Polska, tomasz.gutowski@ug.edu.pl

Z-ca redaktora naczelnego

dr Ewa Ignaciuk, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, Polska, ewa.ignaciuk@ug.edu.pl

Sekretarz redakcji

dr Dagmara Wach, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Polska, dagmara.wach@ug.edu.pl