Rada naukowa

dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG – przewodnicząca, Wydział Ekonomiczny, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Polska

dr Joanna Hartenberger-Liszek - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Polska

dr Maciej Krzemiński - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Polska

dr Dorota Książkiewicz - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Polska

dr Sylwia Machowska-Okrój - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, Polska

dr Tomasz Michałowski - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego, Polska

dr Grzegorz Pawłowski - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Gospodarczej, Polska

dr Leszek Reszka - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki, Polska

dr Małgorzata Zielenkiewicz - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, Polska