Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

Maria Urbańska-Bożek

Zastępca redaktor naczelnej

Zbyszek Dymarski

Sekretarz redakcji

Ewa Szumilewicz

Redaktorzy

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz 
Krystyna Bembennek 
Szymon Dąbrowski 
Małgorzata Obrycka