Unia Europejska jako partner globalny. Co to oznacza dla Polski?

  • Andrzej Stępniak Uniwersytet Gdański
  • Maciej Zieliński Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Unia Europejska, Polska, partnerstwo globalne, federalizm, potencjał militarny

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyzwania stojące przed Unią Europejską i problemy, z jakimi musi sobie radzić w ostatnich latach, w kontekście swojej globalnej pozycji wśród innych sił politycznych i gospodarczych. Jest to próba odpowiedzi na pytanie o warunki, jakie musi spełniać UE, aby być traktowana jako partner globalny. Na tym tle zarysowany został możliwy udział Polski w reformie UE, a także jej obecna i przyszła pozycja w relacji ze Wspólnotą.

Bibliografia

Borkowski, P.J., Federalizm a budowanie jedności Europy, "Studia Europejskie" nr 2, 2006, s. 87–109.

Börzel A.T., Risse T., Who is Afraid of a European Federation? How to Constitutionalise a Multi-Level Governance System, Symposium: Responses to Joschka Fischer, Harvard Law School, Cambridge, 2000.

Business Insider Polska, Verheugen: przed Polską wielka szansa na objęcie przywództwa w UE, 2017, https://businessinsider.com.pl/polityka/verheugen-o-pozycji-polski-w-uewywiad/9vs00c2.

Dahl M., Kuba A., Droga Unii Europejskiej do utworzenia federacji, Journal of Modern Science, tom 4/31/2016, s. 217–236.

Deloitte, 2018 Global aerospace and defense industry outlook, 2018, https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/global-a-and-doutlook.html.

Duke S., Europe as a Stronger Global Actor: Challenges and Strategic Responses, Palgrave Macmillan, Londyn 2017.

ECB, The international role of the euro, Interim report, Lipiec 2018.

Europa w obliczu aktualnych wyzwań, [red.] Stępniak A., Borowicz A., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.

Europa.eu, Living in the EU, 2017.

European Commission, A stronger global actor, 2016.

Eurostat, The EU in the world, Kwiecień 2018.

Gazetaprawna.pl, Juncker: Nawet jeśli jeden kraj UE nie przystąpi do paktu o migracji - osłabi jej pozycję, Listopad 2018, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1345234, nawet-jesli-jeden-kraj-ue-nie-przystapi-do-paktu-o-migracji-oslabi-jej-pozycje.html.

GlobalFirepower, Strenght in numbers, 2018, https://www.globalfirepower.com/.

Komisja Europejska - Zestawienie informacji, Sprawozdanie z konwergencji z 2018 r. Przegląd postępów państw członkowskich na drodze do przyjęcia euro, Bruksela 2018.

ManpowerGroup, 2018 Talent Shortage Survey, Solving the Talent Shortage: Build, Buy, Borrow and Bridge, 2018.

Reuters, U.S. dollar share of global currency reserves fall further - IMF, 01.07.2018.

Stockholm International Peace Research Institute, różne raporty, 2014-2018.

Opublikowane
2018-12-18
Jak cytować
Stępniak, A., & Zieliński, M. (2018). Unia Europejska jako partner globalny. Co to oznacza dla Polski?. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.10
Dział
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i rynków oraz regionów