Radości przewrotnej realizacji czyjegoś sylabusa i smutki realizacji własnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/head.2023.1.04

Słowa kluczowe:

specjalne potrzeby nauczyciela, przewrotna realizacja, symetrie sylabusa, związek dydaktyki z badaniami

Abstrakt

Ta relacja z praktyki nauczania akademickiego ma na celu pokazanie, jak w nauczaniu może wystąpić zjawisko przewrotnej realizacji powierzonego zadania. Analizowane zdarzenie krytyczne polegało na jednoczesnej realizacji dwóch przedmiotów o przeciwnej charakterystyce. Motywacją do celowego wywracania zadanego sylabusa są w tej historii specjalne potrzeby nauczyciela polegające na utrzymywaniu związku dydaktyki z badaniami. Nauczanie nielubianego przedmiotu pozwoliło mi odkryć radość z transformacji treści zajęć w ramach ograniczeń narzuconych przez sylabus, co nazywam próbą złamania jego wewnętrznej symetrii. Transformacja polegająca na wskazywaniu komicznych aspektów wiedzy, może być pomocna w przypadku studentów nazbyt uległych wobec autorytetów lub w przypadku, gdy aktualny stan wiedzy odbiega od tego, czego nauczamy.

Bibliografia

Bostrom, N. (2016). Superinteligencja: scenariusze, strategie, zagrożenia. tłum D. Konowrocka-Sawa. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Jendza, J. (2019). Uegzotycznianie dydaktyki akademickiej. „Ars Educandi”, nr 16, s. 77-83.

Jendza, J. (2020). Kultury uniwersytetu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Karpińska-Musiał, B. (2021). Harcowanie na planie. Her-storia stawania się matką-akademiczką w polskim uniwersytecie. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Kowalska-Papke, Dorota (2019). Proces kształcenia w uniwersytecie. Spojrzenie Teresy Bauman i innych pedagogów, w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów. „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 20(4), s. 161-169.

Kowzan, P., Zielińska, M., Kleina-Gwizdała, A., & Prusinowska, M. (2016). „Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”: Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach. Raport NOU. Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa: Nowe Otwarcie Uniwersytetu.

Urbanek, P. (2019). Reforma systemu szkolnictwa wyższego w Polsce z perspektywy teorii agencji. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1-2 (53-54), s. 307-330.

Vlieghe, J., & Zamojski, P. (2019). Towards an ontology of teaching: thing-centred pedagogy, affirmation, and love for the world. Springer. Dostępny na: https://doi.org/10.1007/978-94-015-9361-8_1.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Kowzan, P. (2023). Radości przewrotnej realizacji czyjegoś sylabusa i smutki realizacji własnego. Horyzonty Edukacji Akademickiej, (1), 49–57. https://doi.org/10.26881/head.2023.1.04

Numer

Dział

Artykuły