International scientific cooperation: the case of the Economic and Social Development (ESD) conference

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26881/jpgs.2023.4.02

Keywords:

international, scientific, cooperation, economic, conference, indexation

Abstract

The article analyses scientific conferences as an instrument of international cooperation. The aim is to identify the characteristics and factors influencing the growth of the international scientific conferences. Specifically, it presents the concept and model of the Economic and Social Development (ESD) conference and examines scientific cooperation within this conference between 2012 and 2022. The article draws on data sourced from the ESD conference organiser and the Web of Science database. Between 2012 and 2022, a total of 92 conferences were held across six continents in 26 countries. The WoS database indexed 1,465 articles authored by individuals from 91 countries. The lengthy waiting times for conferences to be indexed in the WoS database have led organisers to seek out additional benefits for participants.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antczak M., Czapnik G., 2022, Organizacja konferencji naukowych (Eng. Organisation of scientific conferences), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Borodako K., Berbeka J., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., 2011, The changes of the meeting industry in Krakow in the context of the global crisis, Tourism and Management Studies, 7, 149–157.

Can H., Terziev V., 2018, The challenges and prospects of mice industry: the case of Balkan countries, https://ssrn.com/ abstract=3383924 (accessed 10 November 2023).

Cittolin S.F., 2018, Cooperation: A Concept Analysis, Asian Journal of Business Management Studies, 9(2), 28–31.

Cutting W.A.M., 1995, How To Do It: Participate in an international conference, BMJ, 310, 249.

Davidson R., 1994, Business Travel, Longman, London.

de Paolo A.M., 2015, Cooperation: Enjoying Collective Intelligence, Proceedings of the Collective Intelligence Conference, Santa Clara, CA, USA, 31 May–2 June 2015; Available online: http://sites.lsa.umich.edu/collectiveintelligence/wp-content/uploads/ sites/176/2015/05/Merletti-2015-CI-Abstract.pdf (accessed 8 December 2020).

Drabek A., 2018, Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism (Eng. Indexing journals in reference databases. A guide for magazine publishers), Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

Dymyt M., 2018, Innowacje w procesie umiędzynarodowienia szkół wyższych (Eng. Innovations in the process of internationalisation of universities), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 131, 117–130.

Field of Science And Technology (FOS) Classification, 2007, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris Fraser S., Mancl D., 2023, Report on the Future of Conferences, arXiv, 2301.03544 International Standard Classification of Education (ISCED), 1997, UNESCO, Paris.

Khamis A.M. Kamel M.S, Salichs M.A., 2006, Cooperation: Concepts and General Typology, [in:] Conference Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Taipei, Taiwan, 1499–1505, doi: 10.1109/ICSMC.2006.384929.

Kiselova M.M., Hudovsek O.A. ,Bykova S.V., Tsybanyk O.O., Chagovets A.I., 2020, International Cooperation among Tertiary Educational Institutions: Trends and Prospects, International Journal of Higher Education, 9(7), 356–366. doi: 10.5430/ijhe.v9n7p356.

Knop L., Olko S., 2018, Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy (Eng. Evolution of organisational forms in cooperative networks), Organizacja i Zarządzanie : Kwartalnik Naukowy, 1, 101–116.

Krupski R., 2004, Podstawy organizacji i zarządzania (Eng. Basics of organisation and management), Wydawnictwo Ibis, Wrocław.

Kulczycki E., 2011, Kiedy konferencja jest konferencją międzynarodową? (Eng. When is a conference an international conference?), https://ekulczycki.pl/warsztat_ badacza/czym-jest-konferencja-krajowa (accessed 15 November 2023).

Pavluković V., Cimbaljević M., 2020, Factors affecting conference participation decision-making, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 70(1), 31–43. doi: 10.2298/IJGI2001031P.

Rivlin G., 1995, Guide to Organizing an International Scientific Conference, KARGER, Basel –Freiburg – Paris – London - New York - New Delhi – Bangkok – Singapore – Tokyo - Sydney.

Robinson E.J.H., Barker J.L., 2017, Inter-group cooperation in humans and other animals, Biology Letters, 13, 20160793. doi: 10.1098/rsbl.2016.0793.

Sadowska-Cioch K., 2023, Czynniki sukcesu organizacji konferencji naukowych (Eng. Success factors in organising scientific conferences), https://skkp.org.pl/czynniki_ sukcesu, (accessed 20 November 2023).

Siwińska B., Mazurek G., 2017, Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty (Eng. Time of internationalisation II. Perspectives, priorities, projects), Dom Wydaniczy Elipsa, Warszawa.

Smętkowski M., Olechnicka A., Ploszaj A., 2017, Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich (Eng. Scientific cooperation as an element of the innovation potential of European regions), Studia Regionalne i Lokalne, 1(67), 5–25. doi: 10.7366/1509499516701.

Sozański J., 2013, Podmiotowość organizacji i konferencji międzynarodowych (międzyrządowych) – wprowadzenie do zagadnienia (Eng. Scientific cooperation as an element of the innovation potential of European regions), Roczniki Administracji i Prawa, 13, 65–88.

Stępień-Kuczyńska A., Włodarska-Frykowska A. (Eds.), 2017, Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych (Eng. Internationalisation of Polish Political Science Centres), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Studzieniecki, T., 2015, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne (Eng. European Groupings of Territorial Cooperation – subjective, objective and spatial approach), Academia Europa Nostra, Lubieszynek.

Studzieniecki T., Łuczak M., 2020, Glokalizacja w Turystyce. Kadry – Zarządzanie – Współpraca (Eng. Glocalisation in Tourism. HR – Management – Cooperation), Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.

Suchanek L., 2020, Nauka i współpraca naukowa w czasach globalizacji. Polska Akademia Umiejętności i współpraca międzynarodowa, https://repozytorium.uwb.edu.pl/ jspui/bitstream/11320/11379/1/L_Suchanek_Nauka_i_ wspolpraca_naukowa_w_czasach_globalizacji.pdf (accessed 10 November 2023).

The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), 2008, United Nations, New York.

Tuomela R., 2000, Cooperation, a philosophical study, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Tyler T.R., 2011, Why people cooperate, Princeton University Press, Princeton. Web of Science, 2022, https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/316696ba-3b5f-4116-85cf4ec2b8cda9c8-48b56a0f/relevance/1 (10 November 2023).

Zartman I.W., Touval S., 2010, International Cooperation. The Extents and Limits of Multilateralism, Cambridge University Press, Cambridge.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Studzieniecki, T. (2023). International scientific cooperation: the case of the Economic and Social Development (ESD) conference. Journal of Geography, Politics and Society, 13(4), 13–25. https://doi.org/10.26881/jpgs.2023.4.02

Issue

Section

Articles