Geo-cultural research of religious education in western Ukrainian borderland

  • Ivan Rovenchak Ivan Franko National University of Lviv
  • Vasyl Stetskyi Ivan Franko National University of Lviv
  • Oryslava Tymchuk Ivan Franko National University of Lviv
Keywords: western Ukrainian borderland, religious organization, religious community, church, confession, movement, religious educational institutions, religious education, religious school, Sunday school, secondary school

Abstract

It has become apparent that there’s a need to conduct a study on religious education. I’ve conducted just such a study of the historical aspects of religious education of the Western region of Ukraine. As a result I’ve done an analysis of the spatial distribution of religious educational institutions in the western Ukrainian borderland. I’ve investigated the locations of higher religious educational institutions and various denominations and movements in the region. After much considerations, facts were made available regarding the distribution of religious schools in the Western region, in terms of denominations within their areas

References

Sutton J., 1994, Religious Education in Contemporary Ukraine: Some Courses of Study Analysed, Religion, State and Society, 22(2), 209–235.

Вища Духовна Семінарія святого Йосифа Львівської Архіді-єцезії, http://rks.lviv.ua/ [22.01.2017].

Державна служба статистики України, www.ukrstat.gov.ua/ [22.01.2017].

Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2016 року, http://data.gov.ua/dataset/resource/ [22.01.2017].

Кучабський О.Г., 2000, Релігійна сфера обласного регіо-ну: трансформація і територіальна організація (наматеріалах Львівської області), PhD typescript: ЛНУ ім. Івана Франка, Львів.

Львівська православна богословська академія, http://lpba.org.ua/ [22.01.2017].

Патійчук В.О., 1998, Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волин-ської області): PhD typescript: Волинський держ. ун-тім. Лесі Українки, Луцьк.

Ровенчак І.І., 2008, Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, Львів.

Стецький В.В., 2015, Освітній простір, географія освіти, суспільно-географічні дослідження обласних освітніх систем України, [in:] О.І. Шаблій (eds), Львівська суспіль- но-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, ЛНУ ім. Іван Франка, Львів, 270–281.

Теологічний інститут імені Святого Архієпископа Йосипа Більчевського Львівської Архідієцезії латинського обря-ду, http://www.itlviv.org.ua/ [22.01.2017].

Український католицький університет, http://ucu.edu.ua/[22.01.2017].

Федорів Ю., 2007, Історія церкви в Україні, Вид-во “Свіча-до”, Львів.

Шаблій О.І. 2000, Географія релігії, [in:] Соціально-еконо-мічна географія України, Світ, Львів, 457–474.

Шевчук Л.Т., 1999, Сакральна географія, Світ, Львів.

Published
2017-06-30
How to Cite
Rovenchak, I., Stetskyi, V., & Tymchuk, O. (2017). Geo-cultural research of religious education in western Ukrainian borderland. Journal of Geography, Politics and Society, 7(2), 64-72. Retrieved from https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JGPS/article/view/3610
Section
Artykuły