Polish economy in 1990–2018: Balance of development in new political conditions

Authors

  • Jerzy J. Parysek Adam Mickiewicz University in Poznań

DOI:

https://doi.org/10.26881/jpgs.2021.4.01

Keywords:

economic development, social development, development trajectories, balance of transformation process in Poland

Abstract

Thirty years of Poland’s economic development in new political conditions is a good opportunity to study the course of the economic development process. This article presents the results of research that takes into account macroeconomic indicators that synthesize important development categories. These indicators concern the demographic situation (population, natural increase, economic activity and unemployment rate), economy (GDP, inflation, number of business entities, investment outlays, budget deficit) and standard of living of the population (remuneration, housing situation, cars). In the study, a graphic method of time series analysis was applied, i.e. a connected trajectory, allowing a synthetic assessment of development processes in terms of aspects that express the considered features. Presentation of the research results is preceded by a presentation of the causes of transformation and an indication of development factors and conditions, in particular after 1989. The study is general and synthetic and does not take into account the details that had an impact on the situation described by the size of the indicators taken into account.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bal-Woźniak T., Woźniak M.G., 2011, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna (Eng. Social inequalities and economic growth. Polish economy 1990–2011. Transformation. Modernization. Socio-economic cohesion), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków-Rzeszów.

Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce (Eng. Economic transformation in Poland), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chojnicki Z., 1990, The anatomy of the crisis of the Polish economy, Regional and Local Studies, 5, 58–87.

Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J., 1999, Transformation and dilemmas of the Polish economy, [in:] W.F. Carter, W. Maik (ed.), Shock – shift in an enlarged Europe, Ashgte, Aldershot, 7–26.

Gomułka S., 2014, Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989–2014 i współczesne wyzwania (Eng. Poland’s economic and social transformation 1989–2014, and contemporary challenges), Nauka, 3/2014, 7–16.

GUS, 2021, Bank Danych Lokalnych (Eng. Local Data Bank), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (accessed 20 March 2021).

Hare P. Turley G., 2013, Handbook of the economics and political economy transition, Routledge, London-New York.

Hingel A.J., 1993, Note on ‘A new model of European development’: Innovation, technological development and Network-led integration, Commission of the European Communities. Science, Research and Development, FAST, FOP 361 EN, Brussels.

Kieżun W., 2012, Patologia transformacji (Eng. Pathology of transformation), Poltext, Warszawa.

Kołodko G.W., 1999a, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji (Eng. From shock to therapy. The economy and politics of transformation), Poltext, Warszawa.

Kołodko G.W., 1999b, Ten years of post socialist transformation: Lesson for policy reform, The World Bank, New York.

Kołodko G.W., 2000, From shock to therapy: The political economy of postsocialist transformation, Oxford University Press, Oxford.

Kołodko G.W., 2007, Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość (Eng. Two-thirds of Success. Systemic Transformation in Poland and Lesson for the Future), Ekonomista, 6/2007, 799–836.

Kołodko G.W., 2009, A two-thirds rate of success: Polish transformation and economic development 1989–2008, Communist and Post-Communist Studies, 42(3), 325–351. doi: 10.1016/j.postcomstud.2009.07.005.

Kołodko G.W., 2010a, Dwie dekady ustrojowej transformacji – i co dalej? (Eng. Two decades of systemic transformation - and what next?), Ekonomista, 4/2010, 563–572.

Kołodko G.W., 2010b, The great transformation 1989–2029: Could it have been better? Will it be better?, WIDER Working Paper 2010/040, UNU–WINDER, Helsinki.

Kowalik T., 2001, Społeczne aspekty transformacji a rola państwa (Eng. Social Aspects of Transformation and Economic Role of the State), Gospodarka Narodowa, 9/2001, 28–47.

Kowalik T., 2007, Polska transformacja a nurty liberalne (Eng. Transformation in Poland and Liberal Orientations), [in:] VIII Kongres Ekonomistów Polskich „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju” (Eng. 8th Congress of Polish Economists “Poland in the world economy – opportunities and threats to development”), PTE, Warszawa, 21–33.

Kowalski T., 2009, Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej (Eng. Economic transformation in Poland and transformations in selected Central European countries), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71(2), 253–278.

Misala J., Bukowski S., 2003, Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji (Eng. Macroeconomic stabilization in Poland during the transformation period), Ekonomista, 5/2003, 573–591.

Morawski W., 2003, Kronika kryzysów gospodarczych (Eng. A chronicle of economic crises), Wydawnictwo TRIO, Warszawa.

Ormerod P., 1993, Notes on unemployment, Paper Presented at Unemployment Conference at Wiston House, Sussex (September 1993), London.

Parysek J., 1993, Polski przemysł, a nowe warunki społeczno- -ustrojowe (Eng. Polish industry and new social and political conditions), Biuletyn KPZK PAN, 159, 75–88.

Parysek J., 1997, Efekty procesu transformacji społeczno- gospodarczej w Polsce. Bilans okresu 1989–1996 (Eng. Effects of the process of socio-economic transformation in Poland. Balance sheet of the period 1989–1996), [in:] J. Parysek, H. Rogacki (eds.), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych (Eng. Socio-economic changes in Poland in the 1990s), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 25–46.

Parysek J., 1999, The spatial dimension of the process of socio-economic transformation (in the first 6 – years), KPZK PAN. Studia Regionalia, 8, 25–54.

Parysek J., 2002, Metropolises and processes of metropolisation, Geograpia Polonica, 75(1), 25–42.

Parysek J., 2004, Trajektorie rozwoju miast polskich w latach 1992–2002 (Eng. Development trajectores of Polish cities in the years 1992–2002), [in:] J. Parysek (ed.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002 (Eng. Regional and local development in Poland in 1989–2002), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 117–132.

Parysek J., 2016, Dla kogo miasto, dla ludzi czy dla samochodów? (Eng. Whom is the city intended for? People or Vehicles?), Studia Miejskie, 23, 9–27.

Parysek J., 2018, Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowaniach rozwoju (Eng. Socio-economic development and factors and determinants of development), Studia KPZK PAN, 183, 37–56.

Parysek, J., Mierzejewska L. 2012. Trajectories of the demographic development of Poland after 1999, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 17, 109–125. doi: 10.2478/ v10089-012-0011-7.

Płowiec U., 2004, Niektóre problemy rozwoju Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (Eng. Some problems of Poland’s development in the situation of membership in the European Union), Ekonomista, 2/2004, 149–172.

Poznański K., 2001b, Wielki przekręt. Klęska polskich reform (Eng. A big scam. The defeat of Polish reforms), Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa.

Poznański K.Z., 2001a, Obłęd reform. Wyprzedaż Polski (Eng. The madness of reform. Sale of Poland), Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Rolski M., 2013, Krytyka planu Balcerowicza w ujęciu Grzegorza Kołodki oraz Tadeusza Kowalika (Eng. Criticism of Balcerowicz Plan by Two Resolute Adversaries – Grzegorz Kolodko and Tadeusz Kowalik), Studia Ekonomiczne, 130, 88–100.

Rubini N., Mihm S., Kołodko G.W., Mitoraj R., 2011, Ekonomia kryzysu (Eng. The economy of the crisis). Waters Kluwer Polska, Warszawa.

Slay B., 1994, The Polish Ecoomy, Crisis, Reform and Transformation, Princeton University Press, New Jersy.

Wilczyński W., 2007, Dylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiej transformacji (Eng. Dilemmas of the systemic policy after 18 years of Polish transformation), Ekonomista, 6/2007, 757–770.

Winiecki J. (Ed.), 2009, Kryzys globalny. Początek czy koniec (Eng. Global crisis. The beginning or the end), Wydawnictwo Regan, Gdańsk.

Woźniak M.G., 2011, Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Tom I – Transformacja (Eng. Polish economy 1990–2011. Transformation. Modernization. The path to socio-economic cohesion. Volume I - Transformation), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zagóra-Jonszta U., 2017, Polscy ekonomiści o przebiegu i skutkach transformacji (Eng. Polish economists on the course and effects of the transformation), Studia Ekonomiczne, 316, 208–2019.

Downloads

Published

2022-01-20

How to Cite

Parysek, J. J. (2022). Polish economy in 1990–2018: Balance of development in new political conditions. Journal of Geography, Politics and Society, 11(4), 1–17. https://doi.org/10.26881/jpgs.2021.4.01

Issue

Section

Articles