The speech act of threatening in German and Polish: Semantic and pragmatic aspects

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26881/bp.2019.1.01

Keywords:

speech act, threatening, pragmalinguistics, directive speech acts

Abstract

The major objectives of this study are to attempt to situate the speech act of threatening in the classification of speech acts and – on the basis of the linguistic and social factors conditioning the use of this speech act – to define the speech act of threatening for the purpose of analyzing the linguistic material. Additionally, the paper seeks to propose the main structure of the aforementioned speech act and a variety of factors conditioning its use in modern German and Polish.

The primary object of research in this work is the speech act of threatening analysed within the methodology of pragmalinguistics. The research material is composed of examples of the speech act of threatening in modern spoken Polish and German.

The analysis of the speech act of threatening presented in this study is an introduction and it will be further elaborated on in a monograph study of this topic.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Awdiejew, Aleksy (2004). Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grochowski, Maciej (1990). “O pojęciu groźby”. Polonica 14: 33-44.

Havryliv, Oksana (2009). Verbale Aggression. Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Hindelang, Götz (1983). Einführung in die Sprechakttheorie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Kantorczyk, Ursula (2008). Pragmatik von Aufforderungshandlungen im Deutschen, Szczecin – Rostock: Print Group.

Komorowska, Ewa (2008). Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim. Szczecin – Rostock: Print Group.

Komorowska, Ewa (2006). “Directive speech acts in linguistic communication”. In: Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz, Tomasz P. Górski (eds.). Język a komunikacja 10: At the Crossroads of Linguistic Sciences. Kraków: Tertium, 293-300.

Marcjanik, Małgorzata (2007). Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Misiukajtis, Joanna (2008). “Groźba jako akt mowy. Aspekt semantyczno-pragmatyczny”. In: Ewa Komorowska, Anna Porchawka-Mulicka (eds.). Świat Słowian w języku i kulturze IX: Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 107-110.

Nęcki, Zbigniew (2005). Komunikacja międzyludzka. Kluczbork: Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa.

Ożóg, Kazimierz (1982). “Podziękowania w polszczyźnie mówionej”. Język Polski LXII/4-5: 259-266.

Pisarkowa, Krystyna (1976). “Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy”. Polonica 2: 265-279.

Prokop, Izabela (2010). Aspekty analizy pragmalingwistycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pytel-Pandey, Danuta (2014). “Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i groźby”. In: Iwona Łuczków, Michał Sarnowski (eds.). Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8: Opis, konfrontacja, przekład. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 357-366.

Wierzbicka, Anna (1973). “Akty mowy”. In: Maria Renata Mayenowa (ed.). Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Wrocław: Ossolineum, 201- 221.

Downloads

Published

2019-05-06

How to Cite

Misiukajtis, J. (2019). The speech act of threatening in German and Polish: Semantic and pragmatic aspects. Beyond Philology An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, (16/1), 9–28. https://doi.org/10.26881/bp.2019.1.01

Issue

Section

Linguistics