Socio-economic development of coastal health resort communes in Poland

Authors

  • Wioletta Szymańska Pomeranian University in Słupsk
  • Anna Wiśniewska Pomeranian University in Słupsk

DOI:

https://doi.org/10.26881/jpgs.2022.2.06

Keywords:

coastal communes, health resorts, socio-economic development, synthetic index, Poland

Abstract

The health resort communes have a significant impact on the functioning of the local government. On the one hand, they enhance the development of tourism, but on the other hand, they inhibit the development of other branches of economy. The aim of the study is to compare and point out the developmental trends in the coastal health resort communes, which may provide conclusions on how their health and spa functions affect their development. The subject of the research is the socioeconomic situation of six communes including four located on the coast in the West Pomerania Province and two located on the coast in the Pomerania Province. To evaluate the socio-economic situation, the synthetic indicator method was applied involving pointer variables available in Polish public statistics. The measurements were taken in three categories: human and social capital, material capital as well as financial and economic capital. Depending on the data availability, the time period of some indicators was adjusted to their occurrence. The main time period under research are the years 2000–2020.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bański J., Więckowski M., 2014, Wpływ uzdrowisk na rozwój społeczno-gospodarczy w województwie podkarpackim (Eng. The influence of health resorts on the socio-economic development in Podkarpackie Province), Expertise in IGiPZ PAN, Warszawa.

Baran-Zgłobicka B., 2015, Możliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowej na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski (Eng. Possibilities of health resort functions development in the rural areas of south-east Poland), Studia KPZK PAN, 161, 371–384.

Bennett M., King B., Milner, L., 2004, The Health Resort Sector in Australia: A Positioning Study. Journal of Vacation Marketing, 10(2), 122–137. doi: 10. 10.1177/135676670401000203.

Boekstein M., 2014, From illness to wellness-has thermal spring health tourism reached a new turning point?, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 3(2), 1–11.

Cieślak A., 2014, Funkcja uzdrowiskowa i dziedzictwo kulturowe jako katalizatory rozwoju małych miast (Eng. Health resort functions and national heritage as catalysts for development of small towns), Problemy Rozwoju Miast, 11(3), 21–28.

Cristian-Constantin D., Radu-Daniel P., Daniel P., Georgiana C.L., Igor S., 2015, The Role of SPA Tourism in the Development of Local Economies from Romania, Procedia Economics and Finance, 23, 1573–157.

Dryglas D., Golba J., 2017, Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie. Studium przypadku Polski (Eng. Determinants of health resorts functions and development in Europe. Case study – Poland), PWN, Warszawa.

Gaworecki W.W., 2003, Turystyka (Eng. Tourism), PWE, Warszawa.

Golba J., 2009, Gospodarka przestrzenna w uzdrowiskach i wielofunkcyjność uzdrowisk największym wyzwaniem dla samorządów (Eng. Spatial economy multifunctions of health resorts the greatest challenge for local governments), [in:] J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (eds.), Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej w lecznictwa uzdrowiskowego (Eng. Innovative directions in the development of health resort tourism in health resort treatment), Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica-Zdrój, 109–114.

Górna J., 2013, Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce (Eng. Urban health resort tourism and the directions of its evolution in Poland), Studia Ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 147, 53–67.

Grzegorzewska-Mischka E., 2011, Zdefiniowanie barier w rozwoju uzdrowisk w Polsce (Eng. Defining barriers in the development of health resorts in Poland), [in:] M. Boruszczak (ed.), Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa (Eng. Medical and health resort tourism), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, 58–67.

GUS, 2011, Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000– 2010 (Eng. Health resort treatment in Poland in the years 2000–2010), Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.

Halkiv L., Kulyniak I., Herbut M., 2017, Sanatorno-kurortna dìâl’nìst’: rinok poslug sanatorìïv u regìonah Ukraïni (Eng. Health resort activity: market of health resort services in regions of Ukraine), Problemi ekonomìki ta upravlìnnâ, 4(1), 18–26. doi: 10.23939/semi2017.01.018.

Januszewska M., 2015, Perspektywy rozwoju uzdrowisk w Polsce (Eng. Perspectives of health resorts development in Poland), Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 1, 116–118.

Kasagranda A., Gurnák D., 2017, Spa and Wellness Tourism in Slovakia (A Geographical Analysis), Czech Journal of Tourism, 6(1), 27–53.

Kesar O., Rimac K., 2011, Medical Tourism Development in Croatia, Zagreb International Review of Economics and Business, 14, 107–134.

Krisciūnas A., 2005, Kurortai ir kurortologijos pletra Lietuvoje (Eng: Health resorts and development of the health resort medicine in Lithuania), Medicina (Kaunas), 41(4), 355–358.

Królak S., 2021, Turystyka uzdrowiskowa w Polsce rozważania nad istotą, determinantami i przyszłością (Eng. Health resort tourism in Poland – reflections on the essence, determinants and future), Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 53, 125–146. doi: https://doi.org/10.14746/ rrpr.2021.53.09.

Kurek K.A., Heijman W., Van Ophem, J., Gedek, S., Strojny J., 2020, Geothermal spas as a local development factor, the case of Poland, Geothermics, 85, 101777. doi: 10.1016/j. geothermics.2019.101777.

Lewandowska A., 2007, Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania (Eng. Medical tourism. Study materials), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Local Data Bank, Statistics Poland, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/ start (accessed 02 March 2022).

Madeyski A., 1999, Szanse polskich uzdrowisk w warunkach rynkowych (Eng. The chances of Polish health resorts in market conditions), [in:] M. Boruszczak (ed.), Turystyka uzdrowiskowa: stan i perspektywy (Eng. Health tourism: conditions and perspectives), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk.

Malkhazova S., Orlov D., Shartova N., Starikov S., Puzanova T., 2022, Health Resort Complex of Russia, [in:] Healing Springs of Russia, Springer, Cham, 135-158. doi: 10.1007/978-3-030-83534-7_5.

Michalski T., 2014, Problemy w opracowaniu wskaźników dla monitoringu przestrzennego sytuacji społecznej w Polsce (Eng. Problems with developing indicators for spatial monitoring of the social situation in Poland), Biuletyn KPZK PAN, 255, 80–94.

Michalski T., Szymańska W., 2017, Problemy statystycznego pomiaru jakości życia na szczeblu regionalnym i lokalnym wynikające z małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu (Eng. Problems of statistical measurement of life quality at regional and local level resulting from low frequency or high specificity of the process), Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 21(3/1), 57–69.

Mika M., Ptaszycka-Jackowska D., 2007, Formy turystyki zdrowotnej (Eng. Forms of health tourism), [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka (Eng. Tourism), PWN, Warszawa.

Mirek J., 2012, Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych (Eng. Clusters as a chance for the development of enterprises and health resorts), Ekonomiczne Problemy Usług, 98(2), 519–534.

Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej (Eng. Taxonomic analysis in local statistics), Difin, Warszawa. Nestorenko T., Tokarenko O., Nestorenko O., 2017, Healthresort complex development as a part of preventive medicine in the context of providing well-being, Wroclaw Economic Review, 23(4), 239–249. doi: 10.19195/2084- 4093.23.4.19.

Peter-Bombik K., 2012, Środki unijne jako wsparcie innowacji w gminach uzdrowiskowych (Eng. UE funds as an innovations’ support in the spa towns), Współczesne Zarządzanie/ Contemporaty Management Quarterly, 2, 177–184.

Polska Norma PN-2001/Z-11000 Uzdrowiska. Terminologia, klasyfikacje i wymagania ogólne (Eng. The Polish Standard PN-2001/Z-11000 Health resorts. Terminology, classifications), 2001, RS SZŚ, Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny, Warszawa.

Rydz E. (ed.), 2005, Kształtowanie się funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (Eng. Development of tourist functions in health resorts), Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk.

Sakson B., 2002, Wpływ „niewidzialnych” migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski (Eng. The influence of „invisible” foreign migrations of the 1980s on the demographic structures in Poland), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Sikora K., 2014, Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce (Eng. Special status of health resort municipalities in Poland), Studia Iuridica Lublinensia, 23, 108–124.

Soliński T., 2012, Znaczenie klastrów w transferze innowacji i rozwoju turystyki (Eng. The importance of clusters in the transfer of innovation and tourism development), [in:] J. Krupa, T. Soliński (eds.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego (Eng. Environmental protection and sustainable socio-economic development of Pogórze Dynowskie), Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, 35–45.

Statut Uzdrowiska Dąbki. Uchwała nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16.11. (Eng. Statute of Dąbki Health Resort, Resolution no. XII/143/2007 of the Council of Darłowo Commune of 16.11.2007), 2007, Rada Gminy Darłowo, Darłowo.

Statut Uzdrowiska Kamień Pomorski, Uchwała nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28.12.2010 z późn. zm. (Eng. Statute Kamień Pomorski Health Resort, Resolution no. IV/27/10 of the Town Council in Kamień Pomorski of 28.12.2010 as amended), 2010, Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim, Kamień Pomorski.

Statut Uzdrowiska Kołobrzeg, Uchwała nr XL/526/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26.11.2013 z poźn. zm. (Eng. Statute of Kołobrzeg Health Resort, Resolution no. XL/526/13 of the Kołobrzeg Town Council of 26.11.2013 as amended), 2013, Rada Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg.

Statut Uzdrowiska Sopot, Uchwała nr XXIII/383/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 19.03.2021 (Eng. Statute of Sopot Health Resort, Resolution no. XXIII/383/2021 of Sopot Town Council of 19.03.2021), 2021, Rada Miasta Sopotu, Sopot.

Statut Uzdrowiska Świnoujście, Uchwała nr XXII/176/2019 Rady Miasta Świnoujście z poźn. zm. (Eng. Statute of Świnoujście Health Resort, Resolution no. XXII/176/2019 of Świnoujście Town Council as amended), 2019, Rada Miasta Świnoujście, Świnoujście.

Statut Uzdrowiska Ustka, Uchwała nr XVI/151/2011 z dnia 29.12.2011 Rady Miasta Ustka (Eng. Statute of Ustka Health Resort, Resolution no. XVI/151/2011 of 29.12.2011 Ustka Town Council), 2011, Rada Miasta Ustka, Ustka.

Szromek A. (ed.), 2010, Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej (Eng. Health resorts and their significance for the tourist economy), Proksenia, Kraków.

Szromek A. (ed.), 2012, Uzdrowiska i ich funkcja turystycznolecznicza (Eng. Health resorts and their tourist function), Proksenia, Kraków.

Szromek A.R., 2021, The Role of Health Resort Enterprises in Health Prevention during the Epidemic Crisis Caused by COVID-19, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(2), 133. doi: 10.3390/joitmc7020133.

Śleszyński P., 2005, Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (Eng. Perspectives of the development of housing market in Poland in the light of the demographic and economic situation and the state of the fulfillment of housing demand), Studia Regionalne i Lokalne, 1(19), 45–65.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ((Eng. The Act of 28 July, 2005 on healing treatments, health resort, health resorts protection zones and communes), 2005, Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1399 z późn. zm.

Wiśniewski R., Mazur M., Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., 2020, Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny (Eng. Impact of demographic changes in Poland on local development), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Zajączkowski M., Cegliński P., 2018, Analysis of Development Potential of Health Resort Enterprises on the Example of Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. in Aleksandrów County, Journal of Education, Health and Sport, 8(11), 699–710, doi: 105281/zenodo.2591815.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska (Eng. Order of the Minister of Health and Social Welfare of 25 July 1967 on the list of localities recognized as health resorts), 1967, M.P. 1967 nr 45 poz. 228).

Downloads

Published

2022-08-19

How to Cite

Szymańska, W., & Wiśniewska, A. (2022). Socio-economic development of coastal health resort communes in Poland. Journal of Geography, Politics and Society, 12(2), 51–72. https://doi.org/10.26881/jpgs.2022.2.06

Issue

Section

Articles