Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne to wydawane elektronicznie czasopismo Instytutu Filologii Polskiej, zajmujące się problematyką literaturoznawczą (teoria, historia i krytyka literacka), ale uwzględniające również w szerokim zakresie tematykę filozoficzną, antropologiczną, społeczną oraz artystyczną. "Jednak Książki" to półrocznik, planowane terminy publikacji numerów to marzec i październik danego roku. Czasopismo weźmie udział w ankietyzacji ministerialnej w najbliższym terminie tejże ankietyzacji.

Częstotliwość: Półrocznik
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma.
Czytaj więcej

 

 

Ogłoszenia