Recenzenci

Publikując listę recenzentów, czasopismo nie podaje do wiadomości nazwisk recenzentów recenzujących poszczególne numery. 
 
W każdym pierwszym numerze nowego roku kalendarzowego czasopismo publikuje alfabetyczną listę recenzentów z poprzedniego roku kalendarzowego. Listę recenzentów można znaleźć na trzeciej stronie numeru, a spis wszystkich recenzentów poniżej. 

Recenzenci w 2014 r.

Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski, Polska
Beata Przymuszała, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Jana Raclavska, Uniwersytet w Ostravie, Czechy
Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Recenzenci w 2015 r.

Krzysztof Biliński, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Sławomir Buryła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
Paul Endo, Uniwersytet w Sao Paulo, Brazylia
Grażyna Legutko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Lucyna Marzec, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Recenzenci w 2016 r.

Grzegorz Czerwiński, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Polina Golovátina-Mora, Uniwersytet w Medellin, Kolumbia
Jana Raclavska, Uniwersytet w Ostravie, Czechy
Ingrida Eglė Žindžiuvienė, Uniwersytet w Kownie, Litwa

Recenzenci w 2017 r.

Helena Bilutenko, Uniwersytet w Grodnie, Belarus
Anna Gemra, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Bożena Olszewska, Uniwersytet w Opolu, Polska
Bogdan Trocha, Uniwersytet w Zielonej Górze, Polska
Violetta Wróblewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Recenzenci w 2018 r.

Ewa Jaskółowa, Uniwersytet Śląski, Polska
Małgorzata Latoch-Zielinska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieLublin , Polska
Katja Valli, University of Turku, Finland
Paweł Zygadło, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China

Recenzenci w 2021 r.

Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Elżbieta Sidoruk, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Ingrida Žindžiuviene, Vytautas Magnus University, Lithuania
Niklas Salmose, Linnaeus University, Sweden
Hans-Walter Schmidt-Hannisa, 
National University of Ireland, Galway, Ireland

Recenzenci w 2022 r.

Adam Regiewicz, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Marcin Wołk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Monika Kwaśniewska-Mikuła, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Marta Tomczok, Uniwersytet Śląski, Polska
Monika Ładoń, Uniwersytet Śląski, Polska
Emilia Kledzik, Uniwesytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Anna Barcz, Instytut Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk, Polska
Anita Jarzyna, Uniwersytet Łódzki, Polska