Zespół redakcyjny

Redaktorka naczelna

prof. dr hab. Ewa Graczyk, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarze redakcji

dr Martyna Wielewska-Baka, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
Paulina Sokólska
Mateusz Adam Michalski

Kolegium redakcyjne

prof. UG, dr hab. Marcin Całbecki, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Maciej Dajnowski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Bartosz Dąbrowski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. UG, dr hab. Anna Filipowicz, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. UG, dr hab. Magdalena Horodecka, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. UG, dr hab. Mariusz Kraska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. UG, dr hab. Maciej Michalski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. UG, dr hab. Piotr Millati, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
dr. hab. Artur Nowaczewski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdańsk, Polska
prof. dr hab. Wojciech Owczarski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
dr. hab. Monika Pomirska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Krzysztof Prętki, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
prof. dr hab. Stanisław Rosiek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. UG, dr hab. Paweł Sitkiewicz, Instytut Badań nad Kulturą, Uniwersytet Gdański, Polska
prof UG, dr hab. Katarzyna Szalewska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Martyna Wielewska-Baka, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Monika Żółkoś, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska