Rada naukowa

Stefan Chwin, Uniwersytet Gdański, Polska
Rolf Fieguth, Uniwersytet Fryburski, Szwajcaria
Małgorzata Książek-Czermińska, Uniwersytet Gdański, Polska
Krystyna Kłosińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Zbigniew Majchrowski, Uniwersytet Gdański, Polska
German Ritz, Uniwersytet w Zurychu, Szwajcaria
Kwiryna Ziemba, Uniwersytet Gdański, Polska