Nabór tekstów "Wojny, konflikty zbrojne, specjalne operacje wojskowe"

2022-07-25
Redakcja czasopisma „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” zaprasza do przesyłania zgłoszeń do numeru monograficzneg pt. "Wojny, konflikty zbrojne, specjalne operacje wojskowe". Zgłoszenia wraz z krótkim abstraktem prosimy nadsyłać do 28 lutego na adres: redakcja.jednakksiązki@gmail.com lub monika.zolkos@ug.edu.pl.
Termin nadsyłania artykułów: 14 maja 2023 r.
 
Zaproszenie do publikowania dostępne tutaj.