Żałobne narracje o rodzinie i rzeczach. „Książka” Mikołaja Łozińskiego oraz „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” Marcina Wichy

Autor

  • Wiktoria Kulak Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/jk.2023.16.05

Słowa kluczowe:

(Auto)biography, mourning, death, orphaned items, biographical memory

Abstrakt

The main aim of the article is to examine the human’s attitude towards the other’s death. The field of research was limited to the death testimony of a parent in Polish literature after 1989, based on Mikołaj Łoziński’s Book (2011) and Marcin Wicha’s Things, I didn’t Throw Away (2017). The analysis was focused on the way in which the biographies of the deceased can be created by memories of them in the different phases of grief, and on the creation of intergenerational connections between the orphaned subjects and the material remains corresponding to the life of the dead.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, przeł. K. Sidowska, Warszawa, 2013.

Bodei R., O życiu rzeczy, przeł. A. Biela, Łódź, 2016.

Brach-Czajna J., Szczeliny istnienia, Warszawa, 2018.

Czermińska M., „Przestrzenne odniesienia czasowych faz biografii”, w: Przestrzenie geo(bio) graficzne w literaturze, red. E. Konończuk, E. Sidoruk i in., Białystok, 2015.

De Man P., Autobiografia jako od-twarzanie, „Pamiętnik Literacki”, 2 (1986).

Łoziński M., Książka, Kraków, 2011.

Kaczmarek A., Opuszczone i odnalezione. Nowe topografie śmierci, Kraków, 2021.

Michalski M.A., Rzeczy osierocone, czyli autobiografizm przemilczany „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”, 16 (2021).

Muca K., Poiesis doświadczenia, poiesis tożsamości. Narracje o afazji, Gdańsk, 2019.

Najder Ł., Nie wszystko o mojej matce, „Dwutygodnik” (2017): https://www.dwutygodnik. com/artykul/7191-nie-wszystko-o-mojej-matce.html, [dostęp: 11.05.2023].

Nęcka A., „Upublicznić intymność: strategie tekstowe »bycia pisarzem« po 2000 roku”, w: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2, Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej, red. M. Kita, M. Ślawska, Katowice 2013.

Nęcka, A., Półka literacka 2011, „Postscriptum Polonistyczne”, 9 (2012).

Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Warszawa, 2013.

Okupnik M., Pamięć i rzeczy. O narracjach autobiograficznych Lydii Flem i Marcina Wichy, „Politeja”, 65 (2020).

Pomian K., Jak uprawiać historię kultury, „Przegląd Historyczny”, 86/1 (1995), https:// bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1995- t86-n1/Przeglad_Historyczny-r1995-t86-n1-s1-13/Przeglad_Historyczny-r1995-t86- n1-s1-13.pdf., [dostęp: 11.05.2023].

Tabaszewska J., Codzienne, dotkliwe, toksyczne. „Młoda” literatura w afekcie, „Pamiętnik Literacki” 99 (2019).

Walter T., „Nowy model żałoby: strata i biografia”, w: Społeczne i kulturowe reprezentacji śmierci, red. A.E. Kubiak, M. Zawiła, przeł. A. Piskobuz-Piwosz, Kraków, 2015.

Wicha M., Jak przestałem kochać design, Kraków, 2015.

Wicha M., Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Kraków, 2017.

Zaleski M., Formy pamięci, Gdańsk, 2004.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-20

Jak cytować

Kulak, W. (2023). Żałobne narracje o rodzinie i rzeczach. „Książka” Mikołaja Łozińskiego oraz „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” Marcina Wichy. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 72–82. https://doi.org/10.26881/jk.2023.16.05