Bośnia z dziedzictwem wojny

Autor

  • Rafał Paliński

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abramović M., Balkan Baroque, https://www.youtube.com/watch?v=UQigTZuTmv0 [dostęp: 28.01.2023].

Ewertowski T., Doświadczenie przestrzeni jako konstruowanie kulturowego obrazu. Przykład Bałkanów i Syberii, w: „Interline. Interdyscyplinarne Czasopismo Internetowe”, nr 1 (2), s. 91–98.

Grbavica, reż. Jasmila Žbanić, Sarajewo, Deblokada Produkcija, Coop99 Filmproduktion, Noirfilm Filmproduktion, 2008.

Memorial Center Srebrenica, https://srebrenicamemorial.org/en/ [dostęp: 28.01.2023].

Muškarcineplaču, reż. Alen Drljević, Sarajewo, Deblokada Produkcija, Iridium Film, Manderley Films, 2017.

Rašović R., Smije li pobjednička vojska bolovati zbog ratnih trauma i kako se s njima nose veterani u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, https://www.vecernji.hr/vijesti/smije-li-pobjednickavojska-bolovati-zbog-ratnih-trauma-i-kako-se-s-njima-nose-veterani-u-hrvatskojsrbiji-i-bih-968201 [dostęp: 28.01.2023].

Rudan V., Ucho, gardło, nóż, przeł. G. Brzozowicz, J. Granat, W. Szablewski, Warszawa 2004.

Said E.W., Orientalizm, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. Markowski, Kraków 2006, s. 625–649.

Spivak G.Ch., Przekraczanie granic, przeł. E. Kraskowska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, Kraków 2010.

Suljagić E., Pocztówki z grobu, przeł. A. Łaska, Wołowiec 2007.

Tochman W., Jakbyś kamień jadła, Kraków 2018.

Todorova M., Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008.

Trawczyńska M., Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–1995, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/22583/edition/32200/content?ref=struct [dostęp: 28.01.2023], s. 150–163.

Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa 2005.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-21

Jak cytować

Paliński, R. (2023). Bośnia z dziedzictwem wojny. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 143–151. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10074