The Role of Memory in Penal Sciences

Autor

  • Agnieszka Romanowska The University of Bialystok

DOI:

https://doi.org/10.26881/jk.2021.13.09

Słowa kluczowe:

memory, mind, penal science

Abstrakt

The ancient Greeks believed that memory was a gift from the beautiful goddess Mnemosine, daughter of Uranus and Gaia, belonging to the first generation of titans and a titanide. Nowadays memory is understood and defined in many different ways, sucha as multi-stage process consisting of the ability to register and recall data information. Memory processes are undoubtedly very closely related to emotions. They differ depending on the duration of the memory trace, as well as the type of information and the degree to which we are consciously involved in the process of remembering and recreating information. The aim of this paper is to show the importance of human’s memory in penal science. Memory allows to recreate a so- -called memory portrait with the help of a qualified police cartoonist or a computer program, the perpetrator of which the witness or the aggrieved person saw only for seconds. Such portraits are published through various means of communication, such as the press, the Internet, and television. They often cause the quick identification and apprehension of the perpetrator.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bednorz Adam. 2018. „Zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych u osób starszych.” Online: http://www.zrozumiecstarosc.pl/artykul/zaburzenia-pamieci-i-funkcji-poznawczychu-osob-starszych/. Accessed March 15, 2021.

Biederman-Zaręba Anna. 2011. „Wywiad poznawczy a przesłuchanie świadka w podeszłym wieku.” Prokuratura i Prawo 7–8: 34–55.

Bielski Bohdan. 2005. „Gdy Sąd słyszy «nie pamiętam».” Prawo i Prokuratura 2: 129–138.

Ciosek Mieczysław. 2001. Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: LexisNexis.

Finger Kimberly, Pezdek Kathy. 1999. “The Effect of the Cognitive Interview on Face Identification Accuracy: Release from Verbal Overshadowing.” Journal of Applied Psychology 84 (3): 340–348.

Geiselman R. Edward, Fisher Ronald P., MacKinnon David P., Holland Heidi L. 1985. “Eyewitness Memory Enhancement in the Police Interview: Cognitive Retrieval Mnemonics versus Hypnosis.” Journal of Applied Psychology 70 (2): 401–412.

Grudzień Violetta, Jasińska Wioleta. 2010. Przesłuchanie poznawcze. Katowice: Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach.

Jagodzińska Maria. 2008. Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Sensus.

Jaśkiewicz-Obydzińska Teresa, Wach Ewa. 2005. „Przesłuchanie poznawcze dzieci.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 4 (1): 1–8.

Kabzińska Joanna. 2008. „Reprodukcja twarzy sprawców przestępstw na podstawie zeznań świadków – rysopis obrazowy i portret pamięciowy.” Palestra Świętokrzyska 5–6: 49– 54.

Konopko Julianna. 2016. „Metodyka przesłuchania osób starszych i wykluczonych społecznie – wybrane zagadnienia.” Gerontologia Polska 24: 300–301.

Kozieł Tadeusz, Dębiński Zygmunt. 1992. „Portret obrazowy w identyfikacji i poszukiwaniu osób (stan i perspektywy).” Problemy Kryminalistyki 197–198: 25–32.

Lewandowska Ewa, Wiśniewski Robert. 2007. „Metodyka realizacji zleceń w Pracowni Odtwarzania Wyglądu Osób i Przedmiotów LK KSP.” Problemy Kryminalistyki 257: 39–46.

MacFarlane Kee et al. 2002. Przesłuchanie i diagnoza małego dziecka. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Tomaszewski Tadeusz, ed. 1992. Psychologia ogólna. III. Warszawa: PWN.

Wilk Dariusz. 2013. Kryminalistyka – Przewodnik. Toruń: TNOiK.

Zubański Sławomir. 2011. Odtwarzanie wyglądu osób, 159–164. In: Kędzierska Grażyna, Kędzierski Włodzimierz, eds. Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Romanowska, A. (2021). The Role of Memory in Penal Sciences. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, 2(13), 99–105. https://doi.org/10.26881/jk.2021.13.09