Zespół redakcyjny

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Przewodniczący
mgr Wojciech Podjacki, Wydział Historyczny UG, Polska

Sekretarz
mgr Adrian Watkowski, Wydział Historyczny UG, Polska 

Redaktor naukowy
dr hab. Anna Paner, Wydział Historyczny UG, Polska