Procedura recenzowania

Każdy artykuł poddawany jest ocenie dwóch recenzentów, będących specjalistami w danej dziedzinie. Redakcja stosuje zasadę „double-blind review” (wzajemnej anonimowości Autorów i Recenzentów). Sumaryczna lista recenzentów podawana jest zgodnie z wymogami prawnymi na stronie internetowej czasopisma.

Formularz recenzji dostępny jest tutaj.