Rada naukowa

dr Roman Baron, Instytut Historii Czeskiej Akademi Nauk, Czechy
dr hab. Arnold Kłonczyński, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Eugeniusz Koko, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Rafał Kubicki, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Anna Paner, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Sergiej Polekhov, Instytut Historii Rosyjskiej Akademi Nauk, Rosja
dr hab. Sobiesław Szybkowski, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Danuta Śliwińska-Konieczko, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polska
dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, Instytut Historii Akademia Pomorska, Polska