Recenzenci

Recenzenci Argumenta Historica nr 4/2017:

prof. dr hab. Marek Andrzejewski, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Grzegorz Berendt, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Marcin Grodzki, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Jerzy Hauziński, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
prof. dr hab. Jan Iluk, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Arnold Kłonczyński, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Danuta Konieczka - Śliwińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr hab. Michał Kosznicki, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Rafał Kubicki, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Ireneusz Milewski, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Anna Paner, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Sobiesław Szybkowski, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Witold Świętosławski, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Grzegorz Szamocki, Uniwersytet Gdański, Polska