Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Bibliografia i przypisy powstały zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji redakcyjnej.
  • Artykuł ma charakter naukowy.
  • Źródło/źródła finansowania są ujawnione.

Wytyczne dla autorów

1) Materiały należy dostarczać Redakcji w wersji elektronicznej na adres: argumenta-historica@wp.pl, w edytorze tekstu Word (format doc. lub docx.), czcionka: Times New Roman 12, interlinia: 1,5 wiersza, marginesy: 2,5 cm, przypisy: Times New Roman 10, interlinia: 1 wiersz. Tekst wyjustowany. W przypadku tekstów uzupełnionych ilustracjami (zdjęcia, schematy, mapy itp.), należy je dołączyć jako osobne pliki w formacie JPG, IGF, PNG albo TIF, o rozdzielczości min. 300 dpi. Opisy ilustracji powinny być załączone pod nimi [bez światła, z zastosowaniem zapisu: (il. 1)]. Opisy tabel powinny znajdować się nad tabelami. Tabele i rysunki powinny być ponumerowane oddzielnie. Źródła tabel i rysunków należy podawać pod nimi. Pod tekstem powinien znajdować się także łączny spis ilustracji i tabel.

 2) Objętość artykułów i rozpraw nie powinna przekraczać połowy arkusza wydawniczego - 20 000 znaków (włącznie ze spacjami), objętość sprawozdań i recenzji – 10 000 znaków (włącznie ze spacjami).

3) W treści zgłoszenia należy zamieścić również notę biograficzną do wiadomości Redakcji (50-100 słów), uwzględniającą tytuły i stopnie naukowe, afiliację i adres do korespondencji (tradycyjnej oraz elektronicznej).

 

Instrukcja dla autorów dostępna jest tutaj.

Artykuły

Zasady domyślne